Allt om Götatunnelns enkelriktning

1 / 4

Mellan juni och december är Götatunneln enkelriktad. Här hittar du all fakta du behöver.

Du som är van att köra genom Götatunneln i riktning från Järntorget mot Centralstationen måste välja andra vägar från och med den 25 juni. Då enkelriktas nämligen tunneln så att det endast går att köra i riktning från centralen mot Järntorget.

Orsaken till enkelriktningen är framförallt att Götatunnelns tak ska förstärkas inför byggnationen av Västlänken.

Nya körvägar
Enkelriktningen kommer att pågå i 25 veckor, fram till mitten av december. Med tanke på att cirka 30 000 fordon brukar köra österut genom Götatunneln en vanlig vardag – vilka samtliga nu alltså måste ta nya vägar – är det hög tid för dig som brukar köra genom Götatunneln i riktning österut att börja planera för ändrade körvägar.

I korthet rekommenderas följande:

– kommer du körande västerifrån och ska till en plats öster om centrum så gör du klokast i att undvika centrum och istället köra antingen via Lundbyleden eller Söderleden;

– väljer du istället att köra genom centrum så bör du räkna med längre restider än normalt.

Flera på- och avfarter stängs
I samband med enkelriktningen stängs också ett antal på- och avfarter i anslutning till Götatunneln. Först och främst gäller det följande:

– Påfarten till Götatunneln från Järntorget i riktning mot centralen stängs;

– Påfarten till Götatunneln från Oscarsleden i riktning mot centralen stängs.

En sak som är viktig att poängtera i detta sammanhang är att även om Götatunneln är stängd från Järntorget österut fram till december så kommer bilister att i övrigt kunna köra princip som vanligt överallt. Du som kommer körande på Oscarsleden österut i riktning mot Järntorget kan därför precis som vanligt kunna köra av från avfarten vid Järntorgsmotet.

Karta över på- och avfarter vid Järntorget:

Kör västerut och vänd
Vidare gäller att avfarten mot Järntorget inne i Götatunneln i riktning västerut stängs. Det innebär att du som kommer körandes västerut i Götatunneln och där är van att kunna välja avfarten mot Järntorget bör vara uppmärksam på att detta inte längre är möjligt eftersom denna avfart alltså är stängd. Orsaken till detta är att man vill avlasta trafiken på Järnvågsgatan och Emigrantvägen, som väntas öka på grund av enkelriktningen.

Istället måste du fortsätta västerut i tunneln och ut på Oscarsleden för att därefter vända tillbaka österut vid Fiskhamnsmotet, vilket du gör genom att välja antingen Emigrantvägen eller Karl Johansgatan. Under Götatunnelns enkelriktning är det nämligen inte möjligt att använda Fiskhamnsmotets påfart österut till Oscarsleden eftersom denna är stängd. Orsaken till detta är att man inte vill ha in lastbilstrafiken från Stena Line-färjorna vare sig till Majorna eller Järntorget/centrum, utan att lastbilarna istället ska lotsas till att köra lederna runt staden.

Om du inte vill vända tillbaka till Järntorget vid Fiskhamnsmotet kan du fortsätta på Oscarsleden västerut till Kusttorgsmotet och där vända österut.

Karta över avstängningarna vid Fiskhamnsmotet:

Fortsätt i vänster körfält
Vi vill även uppmärksamma dig som kommer körandes i Götatunneln från centralen i riktning mot Järntorget om följande:

– Du som kör i vänster körfält när du är på väg ut ur Götatunneln kommer att ledas över i ”fel” färdriktning en kort sträcka efter Götatunnelns mynning. Detta är helt i sin ordning och du kan därmed lugnt ligga kvar i vänster körfält – du behöver alltså inte byta fil. (Orsaken till denna omledning är att byggtrafik som kommer från Götatunneln ska vävas in i rätt körriktning tillsammans med trafiken i vänster körfält.)

Du som däremot kör i höger körfält bör vara uppmärksam på att det kommer andra trafikanter från påfarten Järntorgsmotet i riktning mot Fiskhamnsmotet. Här får du alltså gärna ta det lite lugnare.

Karta över hur trafiken i vänster körfält leds om:

Masthamnsgatans parkeringsanläggningar
För dig som är osäker på hur du ska nå parkeringsanläggningarna på Masthamnsgatan har vi följande rekommendationer:

– Kommer du västerifrån på Oscarsleden kan du köra av på Östra Sänkverksgatan och därifrån nå Masthamnsgatan. Om du istället kommer från Stigbergstorget kan du köra in till Masthamnsgatan via rondellen vid Johannesplatsen.

– Kör du österifrån på Norra Allégatan eller söderifrån på Linnégatan kan du nå Masthamnsgatan via den så kallade spanska kurvan vid Järntorgsmotet.

Håll avstånd och visa hänsyn
Slutligen vill vi på Trafik Göteborg uppmärksamma alla trafikanter i Göteborgsområdet att E6 förbi Göteborg är en sträcka där det ofta uppstår köbildning och trafikolyckor. Därför vill påminna om följande:

– Håll avståndet och tänk på tresekundersregeln, då ökar chansen att du hinner bromsa i tid och risken minskar för eventuell kollision med fordonet framför dig.

– Visa hänsyn för andra trafikanter och hjälp varandra vid körfältsbyten. Ser du att någon vill byta till ditt körfält, sakta ner farten och låt bilen köra in.

– Kör försiktigt och försök att inte stressa. Var istället ute i god tid och planera din resa.

– Du som är van bilist i Göteborgsområdet, visa gärna lite extra hänsyn till våra semestertrafikanter som kanske inte hittar så bra i området.

GÖTATUNNELNS ENKELRIKTNING

FAKTA OM GÖTATUNNELNS ENKELRIKTNING

Pågår från och med den 25 juni och i 25 veckor, fram till mitten av december.

 

Under denna tidsperiod är Götatunneln stängd för trafik i östlig riktning, det vill säga från Järntorget mot Centralen.

 

Samtidigt kommer det hela tiden att vara möjligt att köra genom Götatunneln i västlig riktning, det vill säga från Centralen mot Järntorget.

 

Som framgår av kartan här ovan sker följande den 25 juni:

– påfarten till Oscarsleden i östlig riktning vid Fiskhamnsmotet stängs;
– påfarten till Götatunneln i östlig riktning från Järntorget stängs;
– påfarten till Götatunneln i östlig riktning från Oscarsleden stängs.

 

Dessutom sker följande:
– avfarten från Götatunneln i västlig riktning vid Järntorgsmotet stängs;
– Masthamnsgatan görs om till bussgata.

 

Orsaken till enkelriktningen är framförallt att Götatunnelns tak ska förstärkas inför byggnationen av Västlänken, men också att projektet med den nya Hisingsbron ska utföra arbeten i anslutning till Götatunnelns östra mynning.

 

Under enkelriktningen passar Trafikverket dessutom på att installera informationssystem för trafikledning inne i Götatunneln.

 

Arbetena i Götatunneln kommer att utföras i ett tunnelrör i taget. Därmed kommer ett tunnelrör i taget kommer att vara avstängt.

 

Arbetet inleds i det södra röret. Det betyder att trafiken västerut inledningsvis kommer att köra i ”rätt” tunnelrör. I slutet av september flyttar flyttar sedan arbetet i Götatunneln över till det norra röret, och från och med måndagen den 1 oktober kommer trafiken att köra i ”fel” tunnelrör – det vill säga det södra röret.

 

Orsaken till att det inte går att leda trafiken dubbelriktad i något av tunnelrören har med miljö-, ventilations- och säkerhetsskäl att göra.

Läs också