Allt om trafiken i Centralenområdet

1 / 4

Mycket händer kring Centralenområdet och trafiken förändras kontinuerligt. Här får du veta vad som gäller just nu.

Området norr om Centralstationen i Göteborg är en plats där mycket händer samtidigt: förutom att Hisingsbron och Västlänken byggs pågår nedsänkningen av E45. Dessutom är byggnationen av det stora Platina-huset i full gång.

Förutsättningarna för hur du tar dig med bil, cykel, till fots och åker kollektivt i detta område ändras därför med jämna mellanrum. Framkomligheten kan periodvis vara begränsad, så undvik gärna att ta bilen till Centralenområdet om du inte måste. Välj hellre att gå, cykla eller åka kollektivt (men tänk då på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer under rådande coronapandemi).

Här följer en sammanställning av vad som gäller för trafiken i Centralenområdet i skrivande stund – det vill säga i mitten av juni.

Ny väg till Centralens p-plats
Bilvägen till Centralstationens korttidsparkering har under våren flyttats och går sedan början av juni via Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan. Denna väg kommer att gälla under en längre tid framöver. Notera att den östra delen av Kruthusgatan (närmast Skansen Lejonet) stängs för genomfart i sommar, och då även för gående och cyklister.

Ett alternativ till Centralens p-plats är parkeringen som ligger längs Gullbergsvassgatan, strax intill Gokartcentralen. I Parkering Göteborgs app heter den Parkering Centralen och har platskod 4120.

Karta som visar hur du kör till Centralens korttidsparkering:

Så kör du till Nordstans p-hus
Under våren har även vägen till Nordstans p-hus från Södra Sjöfarten flyttats. Numera får du som kommer från detta hållet och ska till Nordstans p-hus eller till Nils Ericsonsgatan och vidare söderut köra via Bergslagsgatan. Kör du ut från p-huset och ska mot Södra Sjöfarten kör du också via Bergslagsgatan.

Enklast att förstå hur vi menar är att titta på denna karta:

Stor påverkan på Nils Ericsonsgatan
Från den 15 juni till den 18 augusti pågår arbeten på Nils Ericsonsgatan, vilket berör all trafik norrut – det vill säga i riktning mot Hisingen.

Viktigast här är att lägga datumen 22-24 juni och 8-10 augusti på minnet. Då stoppas all norrgående biltrafik på Nils Ericsonsgatan ett flertal gånger om dagen i max fem minuter åt gången. Samma sak gäller för kollektivtrafiken, som kan få uppemot 15 stopp per dag. För gång-, cykel- och biltrafiken handlar det om ännu fler stopp.

Ledningsarbetena på Nils Ericsonsgatan påverkar trafiken på ytterligare sätt, däribland följande:

– För kollektivtrafikens del stängs hållplatsläge E, som är placerat längs Nils Ericsonsgatan norrut. Busslinjerna som berörs flyttas till ett annat hållplatsläge. Dessutom kommer inga bussar att kunna köra in på Nils Ericsonterminalen från Nils Ericsonsgatan, vilket berör Röd express. Linjen kör istället via Brunnsparken och vidare mot Stenpiren.

– För cyklisternas del stängs cykelbanan längs Nils Ericsonsgatan norrut närmast Centralen. Istället hänvisas cyklisterna till cykelbanan längs Nordstan.

Här kan du läsa mer om vad som händer vid Nils Ericsonsgatan i sommar.

Så går du mellan Centralen och Gullbergsstrand…
För dig som ska ta dig till fots mellan Centralen/Nils Ericsonterminalen och Gullbergsstrand gäller en ny väg sedan i våras. Vägen går via Nils Ericsonterminalen och Västlänkens arbetsområde, och enklast är att titta på denna karta:

…så cyklar du
För cyklister som ska ta sig mellan samma destinationer finns det två vägar: antingen via Stationsmotet eller via cykelbanan vid Södra Sjöfarten mot Lilla Bommen. Fram till i mars gick det även att cykla och gå via ett gång- och cykelstråk på Gullbergstunnelns tak parallellt med Stadstjänarebron, men denna genväg är tills vidare stängd.

…och så kör du
På grund av arbetena i området ändras vägarna mellan Centralen/Nils Ericsonterminalen och Gullbergsstrand med jämna mellanrum. I nuläget är infarten till Gullbergsstrand och Lilla Bommen via Bananbron stängd. Istället måste du som kommer från Centralen-hållet och ska till Gullbergsstrand antingen köra via Stadstjänarebron eller Falutorget.

Ska du ut från Gullbergsstrand kör du via Gullbergs Strandgata – som alltså är öppen numera – eller Stationsmotet.

Karta som visar hur du kör för att ta dig från Centralen-hållet till Gullbergsstrand/Lilla Bommen:

Snart dags för Falutorgsbron att öppna
I augusti öppnar den så kallade Falutorgsbron – som ligger vid Falutorget som i sin tur ligger där Gasklockan tidigare stod – vilket innebär fler och bättre möjligheter att ta sig mellan E45/Centralenområdet och Gullbergsstrand/Gullbergsvass. Mer information om detta kommer längre fram.

Mer information om de olika infrastrukturprojekten i Centralenområdet hittar du här:
Hisingsbron
Västlänken, deletapp Centralen
E45, Lilla Bommen-Marieholm

Läs också