Allt om trafiken i Centralenområdet

1 / 5

Mycket händer kring Centralenområdet och trafiken förändras kontinuerligt. Här får du veta vad som gäller just nu.

Området norr om Centralstationen i Göteborg är en plats där mycket händer samtidigt: förutom att Hisingsbron och Västlänken byggs pågår också nedsänkningen av E45.

Förutsättningarna för hur du tar dig med bil, cykel, till fots och åker kollektivt i detta område ändras därför med jämna mellanrum. Framkomligheten kan periodvis vara begränsad, så undvik gärna att ta bilen till Centralenområdet om du inte måste. Välj hellre andra färdmedel.

Här följer en sammanställning av vad som är aktuellt för trafiken i Centralenområdet just nu – det vill säga i maj 2021:

Hisingsbron har öppnat

Sedan den 9 maj är Hisingsbron – Göteborgs nya älvförbindelse och ersättare för Götaälvbron – öppen för all trafik utom för spårvagnar, som får vänta tills augusti innan de släpps upp på bron.

Vissa andra begränsningar gäller ett tag till för trafiken över och i anslutning till Hisingsbron, närmare bestämt de här:

Endast den östra gång- och cykelbanan på bron är i dagsläget öppen. På grund av slutarbeten med Hisingsbron och den kommande rivningen av Götaälvbron öppnar den västra gång- och cykelbanan först i höst någon gång.

För busstrafikens del är det än så länge bara linje X2 som trafikerar den nya bron. Övriga busslinjer flyttar över successivt från Götaälvbron till Hsingsbron fram till den 12 juni, då Götaälvbron stängs för all kollektivtrafik.

När det gäller spårvagnarna upphör de att trafikera Götaälvbron den 12 juni och börjar sedan att trafikera Hisingsbron den 16 augusti. Mellan dessa datum går det alltså inga spårvagnar över Göta älv. Istället hänvisas till ersättningsbuss eller någon av de ordinarie busslinjerna över Hisingsbron.

För bilister och övrig motortrafik är det nu återigen möjligt att köra över älven i bägge riktningar, något som inte varit möjligt på Götaälvbron på senare tid. Notera dock att bilar och övrig motortrafik får samsas med busstrafiken i samma körfält på bron fram till den 16 augusti, då kollektivtrafikkörfälten på bron öppnas i sin helhet.

Hållplats Nordstan stängd

Sedan december är hållplats Nordstan stängd för all kollektivtrafik i riktning mot Hisingen, och den 29 maj stängs hållplatsen även i riktning mot fastlandet. Orsaken till stängningen är att en ny hållplats nu byggs på platsen.

Istället hänvisas till omkringliggande hållplatser – framförallt då Centralstationen, Brunnsparken, Lilla Bommen och Operan.

Den nya hållplats Nordstan öppnar den 16 augusti, samtidigt som spårvagnstrafiken släpps upp på Hisingsbron.

Nils Ericonsgatan stängd

Från den 8 februari till den 1 juni är Nils Ericsonsgatan stängd för genomfartstrafik. Avstängningen innebär följande:

– Det är inte möjligt att köra norrifrån (från Lilla Bommen-hållet) och vidare på Nils Ericsonsgatan i riktning mot Åkareplatsen.

– Det är inte möjligt att köra söderifrån (från Åkareplatsen-hållet) och vidare på Nils Ericsonsgatan mot Nordstans parkeringhus.

Det innebär också det här:

– Det går bara att nå Nordstans parkeringshus med bil norrifrån (från Lilla Bommen-hållet).

– Det går bara att nå området kring Scandic Europa och Hotel Eggers med bil söderifrån (från Åkareplatsen-hållet).

Tänk på att det är risk för långa omvägar om du missar den pågående avstängningen. Kolla in kartan här nedan för tillgängliga körvägar och läs mer i den här artikeln.
Kartan visar var Nils Ericsonsgatan stängs för genomfartstrafik februari-juni.

Ny väg till Centralens p-plats

Bilvägen till Centralstationens korttidsparkering flyttades våren 2020 och går sedan dess via Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan. Denna väg gäller en längre tid framöver. Notera att den östra delen av Kruthusgatan (närmast Skansen Lejonet) är stängd för genomfartstrafik.

Ett bra alternativ till Centralens p-plats är parkeringen som ligger längs Gullbergsvassgatan, strax intill Gokartcentralen. I Parkering Göteborgs app heter den ”Parkering Centralen” och har platskod 4120.

Karta som visar hur du kör till Centralstationens korttidsparkering:
Karta som visar hur du kör till Centralstationens korttidsparkering:

Bergslagsgatan stängd för genomfart

I mitten av januari stängdes Bergslagsgatan för genomfartstrafik vid Regionens Hus och ersattes av två nya vägar som går på varsin sida om E45 Götaleden.

Trafik som kommer från centrum och ska till E45 österut kör via Stadstjänarebron och en nybyggd del av Södra Sjöfarten.

Trafik som kör österifrån på E45 och ska till centrum/Nordstan väljer vid Stationsmotet en nybyggd del av Norra Sjöfarten. Håll till höger i Stationsmotet! Via den nya sträckan av Norra Sjöfarten når du Stadstjänarebron och centrum/Nordstan.

Karta som visar hur du kör vid Regionens hus: 
Karta som visar var Bergslagsgatan stängs och vilka omledningsvägar som gäller.

Gullbergstunneln har öppnat

Från och med den 19 mars är nya Gullbergstunneln med tillhörande på- och avfarter helt öppen.

Gullbergstunneln är cirka 400 meter lång och sträcker sig längs E45 Götaleden ungefär mittemellan Lilla Bommen och Falutorget. På den här kartan ser du var tunneln är belägen i förhållande till omgivningen:
Karta som visar var nya Gullbergstunneln går längs E45 Götaleden.

Läs också