Allt om trafiken i Centralenområdet

I vår och sommar sker en hel del förändringar i Centralenområdet. Här är det viktigaste att hålla koll på!

Området norr om Centralstationen i Göteborg – det så kallade Centralenområdet – är en plats där mycket händer på samma gång. Detta beror på att flera stora byggprojekt som Hisingsbron, Västlänken och nedsänkningen av E45 pågår samtidigt.

Under vår och sommar sker flera trafikhändelser i Centralenområdet, som främst beror på att Västlänken och Hisingsbron emellanåt måste förändra sina arbetsområden. Om du som kör inte har målpunkt i Centralenområdet så bör du överväga att ta en annan väg. Om du har ett ärende i området så kan du med fördel gå, cykla eller åka kollektivt om möjlighet finns.

Här samlar vi all nyttig information som du behöver veta som trafikant i Centralenområdet. Tänk på att uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras.

Mycket händer 1 april
Det första datumet att lägga på minnet är den 1 april. Då flyttas vägen till och från parkeringen vid Centralstationen, som påverkar dig som ska hämta eller lämna någon vid tåget eller bussen. Den nuvarande in- och utfarten, som ligger i anslutning till Bergslagsgatans rondell, stängs och istället får du köra en omväg via den så kallade Falutorgslänken och Kruthusgatan. Därför är det extra viktigt att följa skyltning på plats och att vara ute i god tid!

Denna sträckning gäller fram till den 4 juni då trafiken därefter får köra via en ny väg mellan Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan (se den streckade linjen i kartan). Orsaken är att den del av Falutorgslänken som ansluter Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan vid Skansen Lejonet stängs för all trafik. Denna trafiklösning kvarstår i cirka två år och innebär en något kortare väg för de som ska lämna eller hämta någon vid tåget. Tänk på att avstängningen även gäller gång- och cykeltrafiken.

Klicka för större karta:

centralen_2004_photoshop_KLAR_liten_fix.png

Ett alternativ för dig som kan tänka dig att gå en kort sträcka till tåget eller bussen är parkeringen som ligger längs Gullbergsvassgatan, strax intill Gokartcentralen. I Parkering Göteborgs app heter den Parkering Centralen och har platskod 4120.

Bergslagsgatans rondell har byggts om
Den 1 april är också Bergslagsgatans nya rondell, norr om Centralstationen, klar. Rondellen har byggts om och blivit mer oval och mindre, vilket riskerar att begränsa framkomligheten i området ytterligare. Du kommer dock fortfarande att kunna köra in i och ut ur rondellen i alla riktningar som idag, med undantag för den nuvarande in- och utfarten till Centralstationens parkering, se krysset i kartan ovan.

Här kan du läsa vår nyhet om bilförändringarna.

Gångbana på Kruthusgatan öppnar
Det är inte bara biltrafiken som påverkas av förändringar den 1 april. Även gång- och cykeltrafiken får ta andra vägar. Två saker händer: gångbanan mellan Centralstationen och Kruthusgatan öppnar igen, vilket betyder att gående slipper ta omvägen via Bergslagsgatan och Gullbergsvassgatan för att komma till verksamheter på Kruthusgatan. Eftersom det inte finns någon cykelbana på den aktuella sträckan av Kruthusgatan får du antingen cykla i körbanan eller ta dig runt via Bergslagsgatan och Gullbergsvassgatan, precis som idag.

Det andra som händer är att gående från Centralstationen som ska vidare mot Bergslagsgatans rondell, norr om Centralstationen, och Gullbergsstrand får gå längs Nils Ericsonterminalen för att nå rondellen.

Två veckor senare den 14 april sker ytterligare en förändring för samma gångtrafikanter, då den gångväg som gäller från den 1 april försvinner. Istället leds du genom Nils Ericsonterminalen för att sedan gå runt Västlänkens arbetsområde innan du kan fortsätta din promenad mot Regionens Hus och Gullbergsstrand. Följ skyltning på plats.

Här kan du läsa vår nyhet om förändringarna för gång och cykel.

Ny väg till Nordstans p-hus
I mitten av april väntas körvägen ändras för dig som kommer från Södra Sjöfarten och ska vidare mot Nils Ericsonsgatan och Nordstans p-hus. Den nuvarande infarten till Nils Ericsonsgatan från Södra Sjöfarten stängs och istället får du köra vidare en bit och svänga runt mot Bergslagsgatan, som öppnar på nytt och blir dubbelriktad. Enkelt uttryckt blir det en liten omväg för dig som kommer från Södra Sjöfarten och ska till nämnda destinationer. Orsaken är byggnationen av Hisingsbron.

Stråk över Gullbergstunnelns tak väntas öppna i maj
Nu tillbaka till gång- och cykeltrafiken. Gång- och cykelstråket på Gullbergstunnelns tak, som ansluter Centralenområdet och Gullbergsstrand, stängdes i början av mars. Detta berodde på att det uppstått rörelser i marken vid den stödkonstruktion för tunneln som gång- och cykelbanan går på.

Därmed får gång- och cykeltrafiken mellan Centralen och Gullbergsstrand idag ta andra vägar. Antingen via Bergslagsgatan förbi Regionens hus och mot Stationsmotet eller via Södra Sjöfarten mot Lilla Bommen. Vi kan dock meddela att enligt planerna ska gång- och cykelbanan öppna på nytt i maj.

Del av Gullbergs Strandgata öppnar i vår
Under våren beräknas också Gullbergs Strandgata, mellan Vikingsgatan och Hamntorgsgatan, att öppna för bil- och kollektivtrafik. Gullbergs Strandgata har varit avstängd för trafik sedan i maj förra året på grund av arbeten med Hisingsbron. Sedan dess är trafik in i Gullbergstrand hänvisad till Stadstjänarebron och trafik ut ur området via Kämpegatan och Stationsmotet. Gång- och cykeltrafik har inte berörts av avstängningen.

Arbeten på Nils Ericsonsgatan inleds
I mitten på maj inleds ledningsarbeten på Nils Ericsonsgatan i riktning mot Götaälvbron, närmare bestämt vid den nuvarande infarten till bussplanen på Nils Ericsonsterminalen. Inledningsvis påverkas inte trafiken nämnvärt men från mitten av juni till mitten av augusti sker förändringar som troligtvis orsakar en större trafikpåverkan.

I dagsläget är det oklart vilka trafiklösningar som kommer att gälla, men vi återkommer med mer information så fort vi vet.

Falutorgsmotet öppnar för biltrafik
I december förra året genomfördes en stor trafikomläggning av E45 Götaleden, mellan Falutorget och Lilla Bommen. Orsaken var att Gullbergstunnelns norra rör skulle öppna för trafik. I samband med detta flyttades gång- och cykeltrafiken vid Falutorget upp på det planskilda Falutorgsmotet, som innebar en kortare och säkrare väg.

Under sommaren är det dags att öppna upp delar av Falutorgsmotet för biltrafik. Detta kommer att skapa en ny in- och utfart till Gullbergsvassområdet, vilket gör trafiksystemet i området mindre störningskänsligt.

Vi vill skicka med en hälsning till alla som rör sig i Centralenområdet. Ta hand om varandra, var ute i god tid och följ skyltning på plats.

Vi kommer att publicera mer information om ovanstående trafikhändelser när vi vet mer. Under tiden hänvisar vi till respektive projekts hemsida.

Hisingsbron
Västlänken, deletapp Centralen
E45, Lilla Bommen-Marieholm

Läs också