Allt om trafiken i Centralenområdet

1 / 5

Mycket händer kring Centralenområdet och trafiken förändras kontinuerligt. Här får du veta vad som gäller just nu.

Området norr om Centralstationen i Göteborg är en plats där mycket händer samtidigt: förutom att Hisingsbron och Västlänken byggs pågår också nedsänkningen av E45.

Förutsättningarna för hur du tar dig med bil, cykel, till fots och åker kollektivt i detta område ändras därför med jämna mellanrum. Framkomligheten kan periodvis vara begränsad, så undvik gärna att ta bilen till Centralenområdet om du inte måste. Välj hellre andra färdmedel.

Här följer en sammanställning av vad som gäller för trafiken i Centralenområdet i skrivande stund – det vill säga i januari 2021.

Götaälvbron stängd mot Hisingen
Götaälvbron är numera stängd för biltrafik i riktning mot Hisingen. Stängningen skedde den 13 december förra året och innebär att bilister som ska till Hisingen istället får välja andra vägar över älven – antingen Tingstadstunneln, Älvsborgsbron eller den nya Marieholmstunneln som öppnade den 16 december.

När den nya Hisingsbron öppnar för biltrafik, vilket sker våren 2021, kommer det åter bli möjligt att köra bil från fastlandet till Hisingen över älven via Centralenområdet.

Gående och cyklister berörs inte av ovan nämnda stängning, utan kan precis som vanligt ta sig över Götaälvbron mot Hisingen.

Hållplats Nordstan stängd
Den 13 december stängdes hållplats Nordstan för all kollektivtrafik i riktning mot Hisingen. Orsaken till stängningen är att en ny hållplats nu byggs på platsen.

Du som tidigare brukade gå på eller av vid hållplats Nordstan hänvisas till hållplatserna vid Centralstationen, Polhemsplatsen, Brunnsparken, Lilla Bommen och Operan.

Den nya Hisingsbron öppnar för busstrafik under våren 2021 och för spårvagnstrafik under hösten 2021, då även den nya hållplats Nordstan väntas öppna.

Karta som visar stängningen av Götaälvbron för biltrafik mot Hisingen samt stängningen av hållplats Nordstan.
Karta som visar vad som händer vid Nils Ericsonsgatan, Götaälvbron och Centralen den 13 december 2020.

Ny väg till Centralens p-plats
Bilvägen till Centralstationens korttidsparkering flyttades våren 2020 och går sedan dess via Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan. Denna väg gäller en längre tid framöver. Notera att den östra delen av Kruthusgatan (närmast Skansen Lejonet) är stängd för genomfart för all trafik.

Ett bra alternativ till Centralens p-plats är parkeringen som ligger längs Gullbergsvassgatan, strax intill Gokartcentralen. I Parkering Göteborgs app heter den ”Parkering Centralen” och har platskod 4120.

Karta som visar hur du kör till Centralstationens korttidsparkering:
Karta som visar hur du kör till Centralstationens korttidsparkering:

Bergslagsgatan stängs
Den 11 januari 2021 stängs Bergslagsgatan för genomfartstrafik vid Regionens Hus och ersätts av två nya vägar som går på varsin sida om E45 Götaleden.

Dessa nya vägar blir en förlängning av Norra och Södra Sjöfarten, där trafiken från centrum mot E45 går på Södra Sjöfarten (norr om Regionens Hus) och trafiken från E45 vid Stationsmotet mot centrum går via Norra Sjöfarten.

Den nya delen av Norra Sjöfarten öppnades i mitten av december 2020, medan den nya sträckningen av Södra Sjöfarten öppnar den 11 januari – det vill säga samma dag som Bergslagsgatan stängs.

E45 stängs
Längre fram sker ytterligare förändringar. E45 mellan Falutorgsmotet och Järntorgsmotet stängs helgerna vecka 4 och 5 på grund av installationstester inför öppnandet av Gullbergstunneln, som sker senare under våren.

Avstängningen kommer att orsaka en stor trafikpåverkan då trafiken måste ledas om på andra vägar.

Tidsplan för våren 2021
Under 2021 färdigställs såväl Hisingsbron som Gullbergstunneln. Under våren 2021 öppnar Hisingsbron för buss-, bil-, gång- och cykeltrafik och i mars/april öppnar Gullbergstunneln på E45 Götaleden.

Detta kommer att förbättra trafiksituationen i området även om deras kapacitet inte kan användas till fullo då det fortsatt pågår andra arbeten i närområdet.

Spårvagnstrafiken på Hisingsbron väntas alltså komma igång mot under hösten 2021.

När det gäller Västlänken-byggnationen vid Centralen så väntas den pågå fram till 2024, medan nedsänkningen av E45 och Gullbergstunneln väntas vara klar under 2021.

Mer information om de olika infrastrukturprojekten i Centralenområdet hittar du här:
Hisingsbron
Västlänken, deletapp Centralen
E45, Lilla Bommen-Marieholm

Läs också