Allt om trafiken i Centralenområdet

1 / 5

Mycket händer kring Centralenområdet och trafiken förändras kontinuerligt. Här får du veta vad som gäller just nu.

Området norr om Centralstationen i Göteborg är en plats där mycket händer samtidigt: förutom att Hisingsbron och Västlänken byggs pågår också nedsänkningen av E45.

Förutsättningarna för hur du tar dig med bil, cykel, till fots och åker kollektivt i detta område ändras därför med jämna mellanrum. Framkomligheten kan periodvis vara begränsad, så undvik gärna att ta bilen till Centralenområdet om du inte måste. Välj hellre andra färdmedel.

Här följer en sammanställning av vad som gäller för trafiken i Centralenområdet i skrivande stund – det vill säga i slutet av augusti.

Ny väg till Centralens p-plats
Bilvägen till Centralstationens korttidsparkering flyttades under våren och går numera via Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan. Denna väg kommer att gälla under en längre tid framöver. Notera att den östra delen av Kruthusgatan (närmast Skansen Lejonet) är stängd för genomfart för all trafik.

Ett alternativ till Centralens p-plats är parkeringen som ligger längs Gullbergsvassgatan, strax intill Gokartcentralen. I Parkering Göteborgs app heter den ”Parkering Centralen” och har platskod 4120.

Karta som visar hur du kör till Centralens korttidsparkering:

Så kör du till Nordstans p-hus
I våren flyttades även vägen till Nordstans p-hus från Södra Sjöfarten. Numera får du som kommer från detta håll och ska till Nordstans p-hus (eller till Nils Ericsonsgatan och vidare söderut) köra via Bergslagsgatan. Kör du ut från p-huset och ska mot Södra Sjöfarten kör du också via Bergslagsgatan.

Enklast att förstå hur vi menar är att titta på denna karta:

Påverkan på Nils Ericsonsgatan
Sedan i somras pågår arbeten av olika slag på Nils Ericsonsgatan, vilket berör all trafik norrut – det vill säga i riktning mot Hisingen.

För närvarande sker arbeten främst i höjd med bussgatan på Nils Ericsonsterminalen, och det är just nu framförallt gång- och cykeltrafiken som påverkas – i mindre utsträckning busstrafiken.

Gående och cyklister som ska ta sig från Nils Ericsonsgatan, i höjd med Nils Ericsonsterminalen, mot Gullbergsvass/Gullbergsstrand leds igenom arbetsområdet på en något justerad gång- och cykelbana.

Du som däremot ska upp på Götaälvbron från Nils Ericsonsgatan blir precis som tidigare hänvisad till gång- och cykelbanan längs Nordstan.

Busstrafiken påverkas på så sätt att denna får mindre utrymme inne på Nils Ericsonsterminalen.

Hur man tar sig mellan Centralen och Gullbergsstrand
För dig som ska ta dig till fots mellan Centralen/Nils Ericsonterminalen och Gullbergsstrand gäller en ny väg sedan i våras. Vägen går via Nils Ericsonterminalen och Västlänkens arbetsområde, och ett bra tips är att följa de lila markeringar och skyltar som anger vägen – det så kallade lila stråket.

Du kan också titta på denna karta:

För cyklister som ska ta sig mellan samma destinationer finns det två vägar: antingen via Stationsmotet eller via cykelbanan vid Södra Sjöfarten mot Lilla Bommen.

På grund av arbetena i området ändras vägarna mellan Centralen/Nils Ericsonterminalen och Gullbergsstrand med jämna mellanrum. Fram till den 31 augusti är Stadstjänarebron, som går över E45 Götaleden, öppen. Denna dag stängs Stadstjänarebron, och trafikanter till Gullbergsstrand och Lilla Bommen får istället uteslutande köra via så kallade Bananbron.

Ska du ut från Gullbergsstrand kör du via Gullbergs Strandgata, Stationsmotet eller Falutorgsmotet.

Falutorgsmotet öppet
Den 10 augusti öppnade det planskilda Falutorgsmotet – som är beläget på E45 i höjd med platsen där Gasklockan tidigare stod.

Detta innebär följande:

– Falutorgsbron, som går över E45 vid Falutorgsmotet, öppnar för biltrafik och blir en ny förbindelse mellan Gullbergsstrand och Gullbergsvass/Centralenområdet.

– Trafiken på E45 västerut kommer att kunna svänga av mot Gullbergsvass/Centralenområdet och Gullbergsstrand vid Falutorgsmotet. Detta kommer dock än så länge inte att vara möjligt för trafiken på E45 österut. Istället hänvisas dessa bilister till Lilla Bommen-motet, precis som tidigare.

– Trafiken från Gullbergsstrand och Gullbergsvass/Centralenområdet kommer att kunna köra ut på E45 österut via Falutorgsmotet. Däremot kommer det än så länge inte att gå att köra ut på E45 västerut mot Järntorget – dessa bilister får köra via Stationsmotet.

Karta över Falutorgsmotet:

Snart klart…
Tidsplanen för infrastrukturprojekten i Centralenområdet är följande:

– Hisingsbron: väntas öppna för bil, buss, cykel och gång tidigast februari/mars 2021. Väntas sedan öppna även för spårvagn efter sommaren 2021.

– Västlänken Centralen: byggnationen av Västlänken i detta område väntas pågå fram till 2024.

– Nedsänkningen av E45 och Gullbergstunneln: väntas vara klart under 2021.

Mer information om de olika infrastrukturprojekten i Centralenområdet hittar du här:
Hisingsbron
Västlänken, deletapp Centralen
E45, Lilla Bommen-Marieholm

Läs också