Direkt till innehåll

Allt om trafiken i Centralenområdet

1 / 2

Mycket händer kring Centralenområdet och trafiken förändras kontinuerligt. Här får du veta vad som gäller just nu.

Området norr om Centralstationen i Göteborg är en plats där mycket händer samtidigt: förutom att Västlänken byggs pågår också slutarbeten med Hisingsbron samt rivningen av Götaälvbron.

Förutsättningarna för hur du tar dig med bil, cykel, till fots och åker kollektivt i detta område ändras därför med jämna mellanrum. Framkomligheten kan periodvis vara begränsad, så undvik gärna att ta bilen till Centralenområdet. Välj hellre kollektivtrafiken eller att gå eller cykla.

Här följer en sammanställning av vad som är aktuellt för trafiken i Centralenområdet just nu – det vill säga i oktober 2021:

Trafiken i Götatunneln är dubbelriktad

Västlänken utför förstärkningsarbeten i Götatunnelns norra rör, som är stängt för trafik. Därför samsas all trafik i det södra röret med ett körfält öppet i varje riktning.

Detta innebär att det råder stor trafikpåverkan på E45 i båda riktningar och minskad kapacitet i och kring tunneln – bland annat i Centralenområdet. I dagsläget finns det inget slutdatum för arbetena i tunneln.

Karta som visar hur trafiken leds dubbelriktad i det södra röret: Karta som visar hur trafiken leds dubbelriktad i Götatunnelns södra rör samt ett rött kryss för att visa att påfarten mot Götatunneln från Lilla Bommen-motet stängs.

Karta som visar hur trafiken leds om vid Järntorget:Karta som visar hur trafiken på Oscarsleden leds om via av- och påfarten i Järntorgsmotet.

Nils Ericonsgatan stängd i båda riktningar

Framkomligheten på Nils Ericsonsgatan har länge varit begränsad och kommer att vara så ett tag till. Orsaken till den begränsade framkomligheten är just nu framförallt arbeten med Västlänken.

Från och med den 1 september är Nils Ericsonsgatan stängd för biltrafik i båda riktningar – detta kommer att gälla åtminstone en bit in på 2022. Detta innebär att du varken kan köra från Lilla Bommen-hållet mot Åkareplatsen eller omvänt.

Dessutom kan du endast nå Nordstans p-hus via Kanaltorgsgatan vid Nordstans norra ände – dit kommer du antingen via Bergslagsgatan (tillfälligt stängd 4-24 oktober) eller längs en ny väg via Operagatan.

Karta som visar den nya vägen till och från Nordstans p-hus:Karta som visar den nya vägen till och från Nordstans p-hus mellan Operagatan och Kanaltorgsgatan.

Hisingsbron helt öppen

Öppnandet av Hisingsbron – Göteborgs nya älvförbindelse och ersättare för Götaälvbron – har skett i etapper. I maj öppnades den nya bron för all trafik utom för spårvagnar, som släpptes upp på bron först efter sommaren.

Den 16 augusti kunde även spårvagnar börja trafikera Hisingsbron, och samtidigt öppnades även den västra gång- och cykelbanan på bron. Fram tills dess hade alla gående och cyklister fått hålla till godo med endast den motsatta gång- och cykelbanan.

Samma datum kunde dessutom nya hållplats Nordstan öppnas, efter att en längre tid ha varit stängd för ombyggnation.

Så kör du till Centralens p-plats

Bilvägen till Centralstationens korttidsparkering går sedan våren 2020 via Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan. Denna väg gäller en längre tid framöver. Notera att den östra delen av Kruthusgatan (närmast Skansen Lejonet) är stängd för genomfartstrafik.

Ett bra alternativ till Centralens p-plats är parkeringen som ligger längs Gullbergsvassgatan, strax intill Gokartcentralen. I Parkering Göteborgs app heter den ”Parkering Centralen” och har platskod 4120.

Karta som visar hur du kör till Centralstationens korttidsparkering:
Karta som visar hur du kör till Centralstationens korttidsparkering:

Bergslagsgatan stängd för genomfart

I mitten av januari 2021 stängdes Bergslagsgatan för genomfartstrafik vid Regionens Hus och ersattes av två nya vägar som går på varsin sida om E45 Götaleden.

Trafik som kommer från centrum och ska till E45 österut kör via Stadstjänarebron och en nybyggd del av Södra Sjöfarten.

Trafik som kör österifrån på E45 och ska till centrum/Nordstan väljer vid Stationsmotet en nybyggd del av Norra Sjöfarten. Håll till höger i Stationsmotet! Via den nya sträckan av Norra Sjöfarten når du Stadstjänarebron och centrum/Nordstan.

Karta som visar hur du kör vid Regionens hus: 
Karta som visar var Bergslagsgatan stängs och vilka omledningsvägar som gäller.

Läs också