Allt om trafiken i Centralenområdet

1 / 2

Mycket händer kring Centralenområdet och trafiken förändras kontinuerligt. Här får du veta vad som gäller just nu.

Området norr om Centralstationen i Göteborg är en plats där mycket händer samtidigt: förutom att Västlänken byggs pågår också slutarbeten med Hisingsbron samt nedmonteringen av Götaälvbron.

Förutsättningarna för hur du tar dig med bil, cykel, till fots och åker kollektivt i detta område ändras därför med jämna mellanrum. Framkomligheten kan periodvis vara begränsad, så undvik gärna att ta bilen till Centralenområdet om du inte måste. Välj hellre andra färdmedel.

Här följer en sammanställning av vad som är aktuellt för trafiken i Centralenområdet just nu – det vill säga i augusti 2021:

Hisingsbron helt öppen

Öppnandet av Hisingsbron – Göteborgs nya älvförbindelse och ersättare för Götaälvbron – har skett i etapper. I maj öppnades den nya bron för all trafik utom för spårvagnar, som släpptes upp på bron först efter sommaren.

Den 16 augusti kunde även spårvagnar börja trafikera Hisingsbron, och samtidigt öppnades även den västra gång- och cykelbanan på bron. Fram tills dess hade alla gående och cyklister fått hålla till godo med endast den motsatta gång- och cykelbanan.

Samma datum kunde dessutom nya hållplats Nordstan öppnas, efter att en längre tid ha varit stängd för ombyggnation.

Nils Ericonsgatan delvis stängd

Framkomligheten på Nils Ericsonsgatan har länge varit begränsad och kommer att vara så ett tag till. Orsaken till den begränsade framkomligheten är just nu framförallt arbeten med Västlänken.

Följande gäller för Nils Ericsonsgatan i norrgående riktning:

– Nils Ericsonsgatan är stängd i norrgående riktning från Burggrevegatan. Det går därmed inte att nå Nordstans p-hus från Burggrevegatan. P-huset nås endast från Lilla Bommen-hållet.

– I början av december öppnar Nils Ericsonsgatan så att Nordstans p-hus kan nås från Burggrevegatan. Nils Ericsonsgatan är dock fortsatt stängd för genomfartstrafik mot Lilla Bommen-hållet minst hela år 2022.

Följande gäller för Nils Ericsonsgatan i södergående riktning:

– Nils Ericsonsgatan är öppen i södergående riktning från Bergslagsgatan. Den 1 september stängs dock gatan i södergående riktning, vilket även kommer att gälla gående och cyklister.

– Stängningen den 1 september innebär att Nordstans p-hus inte längre kan nås via Bergslagsgatan. Infarten till p-huset blir istället via Kanaltorgsgatan vid Nordstans norra ände. Även utfarten från p-huset blir via Kanaltorgsgatan. Detta kommer att gälla en längre tid.

Så kör du till Centralens p-plats

Bilvägen till Centralstationens korttidsparkering går sedan våren 2020 via Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan. Denna väg gäller en längre tid framöver. Notera att den östra delen av Kruthusgatan (närmast Skansen Lejonet) är stängd för genomfartstrafik.

Ett bra alternativ till Centralens p-plats är parkeringen som ligger längs Gullbergsvassgatan, strax intill Gokartcentralen. I Parkering Göteborgs app heter den ”Parkering Centralen” och har platskod 4120.

Karta som visar hur du kör till Centralstationens korttidsparkering:
Karta som visar hur du kör till Centralstationens korttidsparkering:

Bergslagsgatan stängd för genomfart

I mitten av januari 2021 stängdes Bergslagsgatan för genomfartstrafik vid Regionens Hus och ersattes av två nya vägar som går på varsin sida om E45 Götaleden.

Trafik som kommer från centrum och ska till E45 österut kör via Stadstjänarebron och en nybyggd del av Södra Sjöfarten.

Trafik som kör österifrån på E45 och ska till centrum/Nordstan väljer vid Stationsmotet en nybyggd del av Norra Sjöfarten. Håll till höger i Stationsmotet! Via den nya sträckan av Norra Sjöfarten når du Stadstjänarebron och centrum/Nordstan.

Karta som visar hur du kör vid Regionens hus: 
Karta som visar var Bergslagsgatan stängs och vilka omledningsvägar som gäller.

Gullbergstunneln har öppnat

Från och med den 19 mars är nya Gullbergstunneln med tillhörande på- och avfarter helt öppen.

Gullbergstunneln är cirka 400 meter lång och sträcker sig längs E45 Götaleden ungefär mittemellan Lilla Bommen och Falutorget. På den här kartan ser du var tunneln är belägen i förhållande till omgivningen:
Karta som visar var nya Gullbergstunneln går längs E45 Götaleden.

Läs också