Arbeten på Älvsborgsbron

Den västra gång- och cykelbanan på Älvsborgsbron stängs i cirka 10 veckor. Orsaken är arbeten med ytterräcken.

Arbetet på Älvsborgsbron startar måndagen den 21 maj och inleds på den västra sidan, det vill säga sidan ut mot öppna havet. I cirka 10 veckor framåt kommer därför gång- och cykelbanan på denna sida av Älvsborgsbron att vara avstängd, samtidigt som den östra gång- och cykelbanan då kommer att vara dubbelriktad.

All gång- och cykeltrafik över Älvsborgsbron får alltså samsas på gång- och cykelbanan som vetter in mot staden fram till mitten av juli.

När arbetet med ytterräckena på den västra sidan då är avslutat flyttar arbetet över till den östra sidan, varpå det är den västra gång- och cykelbanans tur att bli dubbelriktad.

Arbetet med ytterräckena påverkar även i viss mån fordonstrafiken, dock endast nattetid vardagar när lastning och lossning sker. Två av tre körfält på den sida där arbetet pågår kan därför komma att stängas kortare perioder vissa nätter mellan klockan 21:00 och 04:30. Notera alltså att minst ett körfält alltid kommer att hållas öppet på den sida av Älvsborgsbron där arbetet pågår.

Läs också