Broarbete stänger väg 167

Arbeten ska utföras på Lilla Edetbron, en bilbro i Lilla Edets kommun, vilket gör att väg 167 periodvis stängs av.

Lilla Edetbron i Lilla Edets kommun ska repareras och därför kommer väg 167 att stängas av i 30-minutersperioder. Det gör att fordonstrafiken i båda riktningarna måste ta alternativa vägar. Följ skyltning på plats.

Arbetet utförs nattetid, klockan 00:00-04:00, den 29 maj-1 juni.

Lilla Edetbron är en bilbro i Lilla Edets kommun som korsar Göta älv strax söder om Lilla Edets kraftverk. Den förbinder kommunens västra delar med de östra delarna.

Läs också