Broarbete vid Rödastensmotet

Från och med den 28 maj utförs broreparationer vid Rödastensmotet, som berör trafik på påfarten till Älvsborgsbron.

Bron på Västerleden strax efter Älvsborgsbron vid Rödastensmotet, i riktning mot Västra Frölunda, ska repareras. Arbetet utförs i två etapper med start den 28 maj.

Under arbetets gång berörs inte trafiken på själva bron, däremot berörs trafiken som kommer på Oscarsleden från centrum och ska till Hisingen. De två körfälten från Oscarsleden mot Älvsborgsbron går ihop 200 meter tidigare, plus att det blir lägre hastighet på den aktuella sträckan.

Den andra etappen beräknas vara klar den 23 september 2018.

Läs också