Byte till vinterns tidtabell

Funderar du på att ändra dina resvanor? Kanske är det rätt tidpunkt nu när tidtabellerna för kollektivtrafiken byts ut.

Från den 9 december införs vinterns tidtabell för kollektivtrafiken i hela Västra Götaland. Samtidigt görs en del förändringar i trafiken, som till exempel att vissa linjer får nya körsträckor. Gå in på Västtrafik för mer detaljer kring förändringarna i kollektivtrafiken.

Även ni som är vana tågpendlare får se över era resvanor, då också tidtabellen för regionala tåg blir nya.

Läs också