Containerpassage vid Götaälvbron öppen

Nu är den tillfälliga gång- och cykelpassagen vid uppfarten till Götaälvbron från landsidan öppen.

Vi har tidigare skrivit om containerpassagen som ska skydda gående och cyklister mot Hisingsbrons pålnings- och spontningsarbeten.

Containrarna är placerade vid uppfarten till Götaälvbron från landsidan, ungefär där befintlig gång- och cykelbana finns idag. Passagen är belyst, halksäkrad och enkelriktad för cykeltrafikanter som ska norrut på Götaälvbron och dubbelriktad för gående.

Fordonstrafiken på Nils Ericsonsgatan, i riktning mot Hisingen, kan köra precis som vanligt förbi arbetet. Följ skyltning på plats.

Containerpassagen är som sagt tillfällig och monteras ner när pålnings- och spontningsarbetet är klart efter årsskiftet.

Läs också