Del av Gullbergs Strandgata stängs

Ett körfält på Gullbergs Strandgata, i riktning mot Marieholm, stängs en kort sträcka på grund av broarbeten.

Den 7-8 och 11 februari kommer projekt Hisingsbron att utföra arbeten som kräver plats på Gullbergs Strandgata intill projektets arbetsområde. Därför kommer bilkörfältet på Gullbergs Strandgata, i riktning från Lilla Bommen mot Marieholm, att stängas av en kort sträcka i höjd med Götaälvbron.

Arbetet utförs dagtid mellan klockan 09:00 och 15:00 och då får fordonstrafiken köra växelvis i det motsatta körfältet. Följ skyltning på plats.

Läs också