En bro med mer plats för trafikanter

1 / 13

Nya Hisingsbron blir både lägre och bredare än Götaälvbron, vilket gör att trafikanterna får mer utrymme och slipper branta uppförsbackar. Bron ska stå klar till 2021.

Bygget av nya Hisingsbron har pågått sedan november 2016 och inneburit en del trafikomläggningar. Ännu är påfarten till Götaälvbron från rondellen vid Centralen tills vidare stängd för fordonstrafik.

– Som det ser ut nu gör vi inga större trafikomläggningar under 2018. Vi kommer dock av säkerhetsskäl att behöva leda om en del av gång- och cykeltrafiken på Götaälvbron när vi utför bankpålning på Hisingen, säger Robert Landström, en av byggledarna för Hisingsbron.

Lägre än Götaälvbron
Hisingsbron ska ersätta Götaälvbron, och stå klar till Göteborgs jubileumsår 2021. Broarna skiljer sig åt på flera sätt och ett av dem är höjden. Götaälvbron är 18 meter hög men Hisingsbron blir endast 12 meter hög, vilket har flera syften.

– En lägre bro gör det lättare för trafikanter att ta sig över bron, eftersom till exempel gång- och cykeltrafikanter slipper branta uppförsbackar, säger Ellinor Beijar, projektkommunikatör för Hisingsbron.

En annan anledning till den låga höjden är att mer mark kan frigöras kring brofästena.

– För att beslutet om Hisingsbron skulle gå igenom var det en förutsättning att det skulle byggas miljöer i anslutning till bron. Både Centralenområdet och Frihamnen ska växa närmare vattnet, som gör att avståndet minskar mellan stadshalvorna, säger Ellinor Beijar och fortsätter:

– Bron ska vara enklare att gå över och kännas som en gata i stan. Då är det en förutsättning att den är låg, så man ser landsidan från båda sidor älven.

För sjöfartens del, som måste anpassa sig till den låga höjden, finns möjlighet till broöppning en gång i timmen med undantag för klockan 6-9 och 15-18 på helgfria vardagar. Dessutom ska minst 15 handelsfartyg per dygn kunna passera Göta älv.

Mer utrymme
Trafikanterna kan också glädja sig åt att Hisingsbron blir bredare än den befintliga. Götaälvbron är 27 meter bred medan Hisingsbron blir 40 meter bred.

– Antalet körfält för biltrafik och kollektivtrafik blir detsamma, men gång- och cykeltrafikanterna får mer utrymme i båda riktningarna, säger Ellinor Beijar.

Gång- och cykelbanorna på Hisingsbron blir 4,5 och 6,5 meter breda och dubbelriktade, vilket kan jämföras med Götaälvbrons 2,5 meter. Dessutom ska det byggas balkonger och viloytor västerut på både norra och södra sidan av Hisingsbron, som trafikanterna kan stanna till på.

– Tanken är att bron ska bli mer än en bro, den ska även bli en mötesplats, säger Ellinor Beijar.

Blir en lyftbro
Ytterligare en skillnad mellan broarna är att Götaälvbron är en klaffbro medan Hisingsbron blir en lyftbro. Fyra höga pyloner ska hålla en lyftdel mellan sig, som kan hissas rakt upp till en segelfri höjd på 28 meter. Dessutom ska Hisingsbron enligt planerna få ett avancerat ljussättningssystem.

– Ja, bland annat kommer det finnas möjlighet att belysa bron på ett visst sätt och i olika färger vid evenemang som sker i staden, säger Ellinor Beijar.

Teknik byggs in i bron
För att undvara mark till bebyggelse nära bron byggs tekniska lösningar in i broramperna till Arpeggio, som är brodelen över älven.

– Det är allt från styrning av belysning och ljussignaler till lyftspann. Dessutom finns utrymmen i ramperna som bland annat används till försörjning av spårvagnsnätet, nätstationer för Göteborg Energis el och fjärrvärmepumpstation, säger Robert Landström.

Grundläggningen fortsätter
Under 2018 fortsätter grundläggningsarbetet för alla stöd för Arpeggio och broramperna på norra och södra Älvstranden. Enligt planen ska överbyggnaden, taket på ramperna, sättas på plats innan året är slut och ovanpå den kommer sedan körbanorna placeras.

– Nya bron ska stå klar 2021, och Götaälvbron beräknas vara färdigriven år 2022, säger Ellinor Beijar.

Hisingsbron

Består av: Arpeggio (delen över älven), en anslutande kollektivtrafikbro och Stadstjänarebron. Hela bron kallas Hisingsbron.
Byggstart:
14 november 2016.
Längd: Cirka 1380 meter, varav Arpeggio – brodelen över älven – blir 440 meter.
Bredd: 40 meter. Antalet körfält blir densamma som på Götaälvbron, men gång- och cykelbanorna blir dubbelriktade och bredare. Balkonger och viloytor byggs på sidorna av bron.
Höjd: 12 meter. Lyftdelen höjs till 28.
Storlek på lyftdelen: 1 500 kvadratmeter.
Sjöfarten: Bron ska kunna öppnas varje timme utom klockan 6-9 och 15-18 på helgfria vardagar. Minst 15 handelsfartyg per dygn ska kunna passera Göta älv.
Färdigbyggd: Enligt planerna släpps gång-, cykel-, bil- och busstrafiken på tidigast under december 2020 och spårvagnstrafiken ungefär ett halvår senare. Götaälvbron beräknas vara färdigriven år 2022.
Våning 2026:Våning 2026 i Läppstiftet vid Lilla Bommen pågår en utställning om bland annat Hisingsbron, som tar upp projektets historia och framtid. En av syftena med utställningen är att föra dialog med allmänheten i samband med trafikomläggningar och andra trafikpåverkande arbeten.

Läs också