Förlängt arbete på Landvettervägen

Arbetena på Landvettervägen förlängs en vecka, till den 3 juni. Under tiden råder begränsad framkomlighet.

Sedan den 10 maj har det pågått arbeten på Landvettervägen (väg 535) i höjd med Furulund. Arbetet beräknades från början att bli klar den 27 maj, men förlängs nu en vecka till den 3 juni.

Under arbetsperioden hålls endast ett körfält öppet fredag till måndag, och trafiken regleras då växelvis med hjälp av trafiksignaler. Övrig tid, det vill säga under veckorna, är ett körfält i vardera riktning öppet.

Arbetet som utförs består av betongreparationer av en bro.

Läs också