Formportaler byggs på Salsmästaregatan

Den 23-25 maj ska det byggas broportaler på Salsmästaregatan, som gör att trafiken stoppas i korta intervaller.

Bygget av formportalerna på Salsmästaregatan på Hisingen pågår den 23-25 maj mellan klockan 09:00 och 15:00. Portalerna monteras upp inför bygget av en ny bro som ska förbinda Lundbyleden och Marieholmstunneln.

Korta stopp
Under arbetets gång kommer Salsmästaregatan att stängas av i båda riktningarna i 5-10 minutersperioder. Varken kollektivtrafiken eller trafiken på E6 kommer att påverkas av stoppen.

Läs också