Fortsatta sprängningar vid Södra Vägen

Sprängningarna vid Södra Vägen återupptas preliminärt i början av januari. All trafik påverkas.

Västlänkens deletapp Korsvägen påbörjade sprängningarna vid Södra Vägen under tidig höst, men arbetet fick avbrytas. I början av januari, preliminärt den 3 eller 4 januari, återupptas sprängningarna för de två arbetstunnlar som ska anläggas i området. Den ena tunneln har sin ingång strax norr om Chalmerstunneln och den andra tunneln börjar precis söder om Världskulturmuseet.

Två korta trafikstopp
Sprängningarna sker två gånger dagligen måndag-fredag, klockan 09:45 och 13:45. I samband med varje sprängning kommer all trafik på Södra Vägen – det vill säga såväl gående, cyklar, bilar som kollektivtrafik – att stoppas i cirka 10 minuter. Spårvagnstrafiken genom Chalmerstunneln kommer av säkerhetsskäl att stoppas i cirka 15-20 minuter.

Kollektivtrafiken kommer att stoppas vid respektive hållplats, närmare bestämt Korsvägen, Getebergsäng och Chalmers. Fordonstrafiken i södergående riktning kommer att stoppas strax före Cederbourgsgatan, medan trafiken i norrgående riktning stoppas strax före Getebergsled.

Mer information om deletapp Korsvägen finns på projektets hemsida

Läs också