Direkt till innehåll

Här är de största vägarbetena i sommar

Ska du köra till och från Göteborg i sommar? Missa då inte var de största vägarbetena pågår!

I Göteborg pågår flera stora infrastrukturprojekt och underhållsarbeten – främst handlar det om renoveringen av Tingstadstunneln, som påverkar hela Göteborgs trafiksystem. Samtidigt byggs det bostäder och arbetsplatser runt om i stan. Därför är det oundvikligt att fordonstrafiken påverkas på olika sätt genom ändrade körvägar och längre restider.

Vissa av de trafikpåverkande arbetena har redan startat, andra inleds under sommaren. Här är listan över de största vägarbetena i sommar som kan vara bra att känna till inför din resa.

Mer information om vissa av förändringarna hittar du under respektive händelse. Notera att uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras.

Gnistängstunnelns ena rör stängs

Helgerna den 3-5 juni, 11-12 juni, 18-19 juni och 2-3 juli stängs Gnistängstunnelns ena rör och trafiken dubbelriktas i det motsatta med ett körfält öppet i varje riktning. Undantaget gäller natten den 3-4 juni då tunneln stängs helt och trafiken leds om på lokala gator.

Räkna med längre restider – särskilt med tanke på att renoveringen av Tingstadstunneln pågår samtidigt. Försök att köra på andra tider än klockan 12-15, då det brukar vara som mest trafik.

Gnistängstunnelns ena rör stängs under flera helger.

Delar av ”Allén” stängs mot Järntorget

Helgen den 17-19 juni stängs ”Allén” i höjd med Hagakyrkan i riktning mot Järntorget och trafiken leds om via Vasaplatsen, Övre Husargatan, Linnéplatsen och Linnégatan. Detta innebär en omväg – därför tar resan minst dubbelt så lång tid på omledningsvägen jämfört med den ordinarie vägen via Allén.

Under samma helg pågår West Pride med många människor i rörelse i centrala stan. Försök därför att endast köra här om du har området som målpunkt och åk kollektivt, gå eller cykla.

Begränsningar på E6 vid Olskroken

Helgerna den 3-7 juni, 15-17 juli, 22-24 juli, 29-31 juli, 5-7 augusti, 12-14 augusti och 26-28 augusti stängs körfält på E6 mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet för bygget av en ny järnvägsbro.

Trafiken påverkas från fredagen klockan 19.00 till måndagen klockan 05.00 med undantag för den 3-7 juni då arbetet pågår fram till tisdagsmorgonen. Räkna med köer – framförallt nu när endast ett körfält är öppet i varje riktning genom Tingstadstunneln.

Arbetet är redan igång och fortsätter även under hösten med påverkan på trafiken.

Körfält stängs på E6 när ny järnvägsbro byggs.

Tingstadstunnelns ena rör är stängt

Tingstadstunneln renoveras och endast ett körfält är öppet i varje riktning genom tunneln för trafiken längs E6. All annan trafik leds om till Marieholmstunneln. Detta påverkar trafiksystemet i hela Göteborg.

Räkna med köer, framförallt i rusningstid. Försök därför att undvika dessa tider och välj gärna andra färdsätt. Om du måste ta bilen – var ute i god tid och håll koll på var köerna är i Trafiken.nu-appen.

Trafiken i Tingstadstunneln är dubbelriktad. 

Sprängstopp och smalare körfält på Hisingsleden

På den södra delen av Hisingsleden pågår flera arbeten. Dels ska vägen breddas till två körfält i varje riktning mellan Vädermotet och Björlandavägen. Dels ska tre planskilda korsningar – Volvomotet, Kålseredsmotet och Björlandamotet – byggas. Trafiken påverkas bland annat genom korta sprängstopp, sänkt hastighet och smalare körfält. Räkna med längre restider.

Korta trafikstopp vid Kallebäcksmotet och Korsvägen

Västlänken spränger vid Kallebäcksmotet, vilket stoppar trafiken på E6 i båda riktningar vardagar i max tio minuter mellan klockan 11.20 och 11.40. Räkna med köer och längre restid – framförallt nu när Tingstadstunneln renoveras samtidigt. Notera att arbetet tar uppehåll veckorna 29, 30 och 31.

Korta trafikstopp på E6 vid Kallebäck vardagar.

Västlänken spränger också vid Korsvägen och då stoppas alla trafikslag vardagar i cirka 10 minuter mellan klockan 10.00 och 10.30 samt mellan klockan 12.30 och 13.00.

Korta trafikstopp vid Korsvägen.

Begränsad framkomlighet i Centralenområdet

I området kring Centralen pågår byggnationen av Västlänken och trafiken förändras kontinuerligt. Detta kan vara särskilt viktigt att tänka på om du exempelvis ska lämna eller hämta någon vid Centralens korttidsparkering eller köra till Nordstans p-hus.

Trafikpåverkan vid Järntorget

På grund av byggnationen av Masthuggskajen råder begränsad framkomlighet kring Järntorget.

Beläggningsarbeten i sommar

Som alltid sker även ett flertal beläggningsarbeten under sommaren och här är de tre största i Göteborgsregionen.

Datumen för dessa arbeten är väderberoende och i de flesta fall inte fastställda.

E6 Ödsmål-Stora Höga (södergående riktning)

Från vecka 32 och fram till fredagen i vecka 39 utförs arbeten på E6 mellan Ödsmål och Stora Höga, i södergående riktning. På sträckan Ödsmål-Stenungsundsmotet sker arbeten dygnet runt och på sträckan Stenungsundsmotet-Stora Höga pågår arbeten mellan klockan 20.00 och 05.30 på vardagar.

Under arbetets gång leds trafiken om till motsatt sida av vägen, där trafiken dubbelriktas med ett körfält öppet i varje riktning. Vid arbeten förbi Stenungsundsmotet stängs avfarten från E6 norrifrån till Stenungsundsmotet och påfarten från Stenungsundsmotet till E6 söderut mellan klockan 21.00 och 05.30. Trafiken leds om via Stora Höga-motet.

E6 Frillesås-Fjärås (norrgående riktning)

Arbetet är igång och pågår etappvis fram till fredagen i vecka 28 på vardagar klockan 18.00-05.30.

Trafiken på E6 mellan Frillesås och Fjärås, i norrgående riktning, leds över till motsatt sida av vägen, där trafiken dubbelriktas med ett körfält öppet i varje riktning. Samtidigt sänks hastigheten. Periodvis stängs av- och påfarter vid trafikplats Frillesås och trafikplats Fjärås mellan klockan 21.00 och 05.30 och då leds trafiken om till närmaste trafikplats.

Nattarbeten på E6 mellan Frillesås och Fjärås.

E6.20, E6.21 samt Bräckemotet och Ivarsbergsmotet

Under veckorna 22-23, 26-28 och 32-39 utförs arbeten mellan Bräckemotet och Ivarsbergsmotet samt på broarna i respektive mot på vardagar mellan klockan 21.00 och 05.00.

Trafiken leds om till motsatt sida och detta innebär att du inte alltid kommer att kunna nå vissa på- och avfarter. Omledning sker till en annan trafikplats med hjälp av orange skyltar. Dessutom sänks hastigheten.

Läs också

q