Inställda avgångar i tågtrafiken

Flera tåg ställs in på sträckorna Göteborg-Alingsås och Göteborg-Kode under den kommande perioden.

Orsaken till att tågavgångarna ställs in är banarbeten respektive underhållsarbeten.

Helgen den 26-27 maj
Lördagen den 26 maj mellan klockan 08:00 och 20:00 ställs tåg in på sträckan Göteborg-Kode, som ersätts med bussar enligt särskild tidtabell. Orsaken är underhållsarbeten.

Den 26-27 maj mellan klockan 08:40 och 23:50 berörs sträckan Göteborg-Alingsås. Då ställs varannan avgång in och resenärerna hänvisas till nästa avgång. Orsaken är banarbeten.

Helgen den 1-4 juni
Från den 1 juni klockan 22:00 till den 4 juni klockan 05:00 ställs all tågtrafik in på sträckan Göteborg-Alingsås. Ersättningsbussar trafikerar hela eller delar av sträckan Göteborg-Alingsås-Herrljunga. Vissa tåg kör en annan väg vilket ger längre restid än normalt. Orsaken är omfattande banarbeten.

Gå in på ditt tågbolags hemsida för mer information.

Läs också