Mindre påverkan på Götaleden

På grund av asfaltering stängs ett körfält på E45 Götaleden strax före mynningen till Götatunneln. Avstängningen sker dagtid.

Arbetet med asfalteringen utförs måndagen den 10 december och pågår klockan 09:00-15:00. Mellan dessa klockslag stängs ett av körfälten på E45 Götaleden i västergående riktning, närmare bestämt det vänstra körfältet sett i färdriktningen mot Götatunneln.

En så kallad TMA-bil kommer vara utplacerad och lotsa in trafiken på E45 Götaleden från de två befintliga körfälten till ett enstaka körfält.

Arbeten i höjd med den aktuella sträckan kommer att ske även resten av innevarande vecka, något som dock inte kommer att påverka trafiken nämnvärt. Två körfält kommer att vara öppna hela tiden, även om dessa kommer att vara något smalare än normalt.

Läs också