Nya Västra Sjöfarten öppen

Nya Västra Sjöfarten förbi Packhusplatsen och Maritiman är nu öppen för trafik. Denna lösning kommer att användas i cirka tre år.

Omläggningen av Västra Sjöfarten har pågått en längre tid och är en del av arbetet inför Västlänkens deletapp Kvarnberget. För att lämna plats åt schakt och arbetsområden har såväl väg som gång- och cykelbana flyttats norrut, det vill säga närmare kajen.

Två körfält österut
Tidigare i våras var den första etappen förbi Göteborgsoperan klar, och nu är även den andra och avslutande etappen förbi Packhusplatsen och Maritiman klar och öppen för trafik. I likhet med den första etappen av Västra Sjöfarten har även den senaste etappen två körfält i östgående riktning (det vill mot Centralen), där det ena körfältet är avsett för kollektivtrafik.

I västgående riktning (mot Järntorget) har vägen endast ett körfält, där trafiken alltså måste samsas om utrymmet.

Annan sträckning
För dig som kör den aktuella sträckan innebär det inga större förändringar, förutom att vägen nu har en något annorlunda sträckning och en bättre beläggning. Du som går eller cyklar denna sträcka har sannolikt noterat att den nya gång- och cykelbanan har varit öppen sedan en tid tillbaka.

Den här trafiklösningen kommer att gälla under hela den tid som byggnationen av deletapp Kvarnberget beräknas pågå – det vill säga fram till 2021, då arbetena ovan jord för denna etapp väntas vara färdiga. Fram till 2026, då Västlänken är planerad att tas i drift, kommer framförallt installationsarbeten under mark att utföras i detta område.

Karta över trafikomläggningen i samband med Västlänkens deletapp Kvarnberget:

Läs också