Direkt till innehåll

Nyheter

Vy:
Visa stor listvy Visa liten listvy

Inga begränsningar i Gnistängstunneln i helgen

Enligt planerna skulle Gnistängstunnelns ena rör ha stängts i helgen den 18-19 juni – detta blir inte av. Alltså är det full framkomlighet genom tunneln hela helgen

Arbetet på Tjörnbron tar sommarlov

Nu gör arbetet på Tjörnbron sommaruppehåll fram till den 1 september. Detta innebär att det är full framkomlighet över bron hela sommaren

Högersväng i Järntorgsmotet öppnas

Måndagen den 13 juni öppnar högersvängen mot Järntorget i Järntorgsmotet för trafik från Oscarsleden – ett halvår tidigare än planerat

Nya elfärjan Eloise sätts i trafik

Måndagen den 13 juni sätts den nya elfärjan Eloise i trafik och Älvsnabben får tätare avgångar. Det blir också ännu lättare att ta med sig cykeln över älven

Kollektivtrafiken i centrum läggs om

Den 12-24 juni går ingen kollektivtrafik mellan Brunnsparken och Centralstationen via Södra Hamngatan, vilket innebär ändrade hållplatslägen. Håll koll i appen Västtrafik To Go

Begränsningar längs Sankt Sigfridsgatan

Den 12-16 juni pågår ett vägarbete i korsningen Sankt Sigfridsgatan-Mejerigatan, vilket påverkar trafiken kvälls- och nattetid

Delar av ”Allén” stängs mot Järntorget

Helgen den 17-19 juni stängs ”Allén” i höjd med Hagakyrkan i riktning mot Järntorget. Samtidigt pågår West Pride i centrala stan. Räkna med betydligt längre restid via omledningsvägen

Arbetet med Nordreälvbron är färdigt

Nu är de två nya busskörfälten över Nordreälvbron öppna för trafik och i samband med det är renoverings- och underhållsarbetet av bron färdigt

Marieholmstunneln stängs helt en natt

Natten den 13-14 juni stängs Marieholmstunneln helt och trafiken leds om till andra älvförbindelser – dock inte till Tingstadstunneln. Räkna med längre restider

Sommartider i kollektivtrafiken

Från måndagen den 13 juni är det sommartidtabeller som gäller i kollektivtrafiken och för vissa linjer ändras körvägarna under sommaren. Samma vecka släpps även en ny sommarbiljett

Så tar du dig fram under Prideparaden

West Pride är tillbaka och lördagen den 18 juni tågar Prideparaden genom centrala Göteborg. Trafiken stängs av i delar av centrum och kollektivtrafiken kör andra vägar

Viss tågtrafik ställs in – buss ersätter

Under nationaldagshelgen, 3-6 juni, ersätts tågtrafiken Göteborg-Alingsås med buss på hela eller delar av resan. Räkna med längre restid än normalt

q