Nyheter

Vy:

Beläggningsarbete på Högsboleden

Nattliga beläggningsarbeten på avfarten från Högsboleden mot E6/Frölunda/Kungssten påverkar biltrafiken 17-22 januari

Stängd gång- och cykelbana över Älvsborgsbron

Underhållsarbeten stänger gång- och cykelbanorna på Älvsborgsbron i olika omgångar. Vi reder ut vad som gäller

Arbetet med E20 fortsätter

I januari inleds arbetet med att bygga om ytterligare en etapp av E20 till mötesseparerad väg. Denna gång gäller det sträckan förbi Vårgårda

Trafikpåverkan på del av Mölndalsvägen

Ett av två körfält på en sträcka av Mölndalsvägen mot Korsvägen stängs tillfälligt. På samma sträcka stängs dessutom den östra gång- och cykelbanan

Bergslagsgatan stängs vid Regionens hus

Måndagen den 11 januari stängs Bergslagsgatan för genomfartstrafik. Stängningen påverkar inte minst E45-trafiken österifrån som ska till centrum/Nordstan

Begränsningar på Backadalsgatan

Nu går arbetet vid Litteraturgatan in i en ny fas med begränsningar på Backadalsgatan

Glöm inte: Götatunneln är dubbelriktad

Tillbaka i trafiken efter julledighet? Tänk då på att Götatunnelns ena rör är stängt och trafiken går dubbelriktad i det andra, vilket innebär sämre framkomlighet

Allt om trafiken vid Korsvägen

Korsvägen präglas av byggnationen av Västlänken. Nu gäller dock en och samma trafiklösning tills Västlänken är färdigbyggd

Säterigatan stängs för biltrafik

Den 4 januari stängs delar av Säterigatan för biltrafik och trafiken leds om. Följ orange skyltning

Nya Kålleredsmotet klart

Ombyggnationen av Kålleredsmotet längs E6 är nu färdig och gör det lättare för trafiken att ta sig fram

Missa inte: Marieholmstunneln är öppen

Kör du bil mellan fastlandet och Hisingen? Glöm då inte att Marieholmstunneln är öppen för trafik!

Trafiken i Götatunneln dubbelriktas

Kvällen den 27 december inleds arbeten med Götatunnelns dubbelriktning, vilket påverkar trafiken kraftigt. Räkna med längre restid under högtrafik