Nyheter

Vy:

Trångt för trafikanter på Gullbergs Strandgata

En ytterligare gångpassage begränsar framkomligheten för biltrafiken 18-29 mars

Nya utfarten från Marieholm öppen

Den nya utfarten från Marieholm som ska avlasta trafiken i Gullbergsstrand har nu öppnat

Utökad stängning av Bohusbron

Arbetena på Bohusbron i Kungälv fortsätter. Bron stängs nu ytterligare två långhelger

Ledningsarbeten på Södra Vägen

Begränsad framkomlighet på Södra Vägen när ledningsomläggningar utförs under våren

Viktig väg i Partille stängd

Gamla Kronvägen i Partille centrum stängs för motorfordon i en veckas tid. Trafiken leds om

Sahlgrensgatan stängs

Med preliminär start den 8 mars stängs Sahlgrensgatan vid Hvitfeldtsplatsen. Avstängningen gäller månaden ut

Minskad framkomlighet vid Kanaltorget

Gång- och cykelbanan vid den östra delen av Kanaltorget stängs. För cyklister innebär det längre resväg

Nu startar arbetet på Tjörnbron

Trafiken på Tjörnbron kommer i flera månader att ha svårare att ta sig fram. Vissa nätter stängs bron helt

Spårarbete vid Axel Dahlströms Torg

Spårvagnsspåren vid Axel Dahlströms Torg behöver bytas ut. Arbetet startar 18 mars och pågår fram till 6 april

Ny utfart ska minska köerna i Gullbergsstrand

En ny utfart från Marieholmsområdet och vidare ut på E45 västerut byggs. Detta för att förbättra trafikflödet i Gullbergsstrandsområdet

Gång- och cykelbana stängs

Den 11 mars stängs gång- och cykelbanan på Sankt Eriksgatan och trafiken leds om

Tillfälliga ändringar vid Packhusplatsen

Under två helger är korsningen Norra Hamngatan/Västra Sjöfarten stängd. Trafiken leds om