Direkt till innehåll

Nyheter

Vy:
Visa stor listvy Visa liten listvy

Sprängstopp vid Handelshögskolan

Den 1 februari inleds sprängningar i korsningen Vasagatan-Haga Kyrkogata vardagar och all trafik stoppas i korta intervaller vid varje tillfälle

Trafiken leds om vid Wavrinskys plats

Den 29 januari-10 mars råder begränsad framkomlighet för fordonstrafik vid Wavrinskys plats. Under delar av perioden leds trafiken från Guldheden mot Sahlgrenska om

Arbete på Linnégatan är förlängt

Nu står det klart att avstängningen av Linnégatan mellan Plantagegatan och Prinsgatan – i riktning mot Linnéplatsen – förlängs till senast den 24 februari

Helgarbeten påverkar E6-trafiken söderut

Helgen den 27-30 januari stängs ett körfält på E6 mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet, vilket begränsar framkomligheten söderut. Räkna med längre restid

Påfart i Ånäsmotet stängs under längre tid

Från den 1 februari stängs påfarten från Ånäsmotet till E20 mot Stockholm. Samtidigt stängs gång- och cykelbanan längs med E20. Räkna med köer

Västtrafik stänger nästan alla sina butiker

Under året stänger Västtrafik nio av sina tio butiker i regionen permanent, vilket beror på färre antal besök

Gullbergs Strandgata stängs för genomfart

Den 27-30 januari stängs Gullbergs Strandgata för genomfart vid bron över Tingstadstunnelns mynning. Biltrafiken får välja andra vägar

Delar av Första Långgatan stängs

Från den 23 januari stängs Första Långgatan västerut mellan Värmlandsgatan och Östra Sänkverksgatan för fordonstrafik. Omledning sker via Andra Långgatan

Detta händer i Göteborgstrafiken i vinter och vår

Hur kommer Göteborgstrafiken att förändras de närmaste månaderna? Vi har listan över de största trafikhändelserna!

Nytt pendlingscykelstråk längs Mölndalsvägen

Den 16 januari startar bygget av ett nytt pendlingscykelstråk längs delar av Mölndalsvägen, vilket innebär att ett körfält stängs i riktning mot centrum

Risk för köer i korsning längs Slakthusgatan

Från den 9 januari pågår ett arbete i korsningen Slakthusgatan-Waterloogatan som påverkar bil- och busstrafiken. Räkna med stundtals köer

Sprängstopp i Haga förlängs till sommaren

Sedan ett år tillbaka sker korta trafikstopp i samband med sprängningar vid Hagakyrkan. Sprängningarna kommer att fortsätta påverka trafiken fram till augusti 2023

q