Nyheter

Vy:

Trafikförändringar vid Nils Ericsonsgatan

Den 12 oktober förändras trafiksituationen återigen på och kring Nils Ericsonsgatan. Läs mer här!

E6 norrut vid Kallebäck stängs två nätter

Natten till torsdag respektive fredag denna vecka stängs E6 i riktning mot Göteborg vid Kallebäcksmotet. Avstängningen innebär en kortare omväg

Trafikpåverkan i Gullbergsmotet

Den 5-9 oktober sker beläggningsarbeten i Gullbergsmotet nattetid, vilket påverkar trafiken

E6 stängs nattetid

Under fyra nätter i början av oktober stängs olika sträckor av E6 mellan Göteborg och Kungälv. Orsaken är underhållsarbeten

Omledning vid Norra Sjöfarten

Trafiken vid Norra Sjöfarten påverkas den 5-19 oktober när trapphuset till Torsten Henriksons gångbro rivs

Ny direktpåfart i Kallebäcksmotet klar

Den 9 oktober öppnar en ny direktförbindelse från E6 norrut till väg 40 mot Borås i Kallebäcksmotet

Gång- och cykelbana på Älvsborgsbron öppnar

Kring den 6-8 oktober öppnar den östra gång- och cykelbanan på Älvsborgsbron. Därmed är det tills vidare åter full framkomlighet för gående och cyklister över bron

Ändrad spårvagnstrafik i Majorna

Den 5-12 oktober är spårvagnstrafiken mellan Godhemsgatan och Mariaplan inställd i båda riktningar

Grafiska Vägen stängs i sju veckor

Från och med den 4 oktober stängs Grafiska Vägen i Almedal för genomfartstrafik. Stängningen gäller till den 22 november

Nattarbeten vid Bergslagsrondellen

Sista veckan i september råder begränsad framkomlighet kvälls- och nattetid vid Bergslagsrondellen norr om Centralen. Orsaken är ledningsarbeten

Minskad framkomlighet på Angeredsbron

Under två kvällar/nätter i månadsskiftet september-oktober pågår underhållsarbeten på Angeredsbron. Trafiken släpps fram växelvis

Spårarbeten vid Stigbergstorget

Den 1 oktober inleds omfattande spårarbeten vid Stigbergstorget. Från den 12 oktober får bil- och spårvagnstrafiken ändrade körvägar