Nyheter

Vy:

Onsalavägen byggs om

Nu startar arbetet med att bygga om Onsalavägen mellan Forsbäck och E6. Syftet är att höja säkerheten för trafikanterna.

Summerburst och Elvis

Vill du undvika att fastna i trafiken på grund av evenemang? Håll koll på vad som händer med vår uppdaterade lista

Dags för studentutspring

Våra studenter firar med att springa ut till vänner och familj, och åka på lastbilsflak runt stan. Fram till den 13 juni får man därför tidvis räkna med mycket trafik i centrum

Ånäsmotet stängs tillfälligt

All trafik mellan Stockholmsgatan och Gamlestadsvägen är avstängd första helgen i juni. Välj alternativ väg.

Fortsatta arbeten vid E45 Marieholm

Vägarbeten utförs den 25-28 maj på E45 vid Trafikplats Marieholm. Räkna med längre restider

Omledningar vid Söderleden

På grund av beläggningsarbeten leds trafiken på Söderleden om kvälls- och nattetid i månadsskiftet maj-juni. Här har du alla detaljer.

Risk för köer på E6

Framkomligheten på E6 söder om Nordreälvbron påverkas i samband med kvälls- och nattarbeten.

Fortsatt arbete med Västra Sjöfarten

Arbetet med att flytta Västra Sjöfarten närmare kajen pågår för fullt. Senast den 25 juni ska allt vara färdigt

Inställda avgångar i tågtrafiken

Flera tåg ställs in på sträckorna Göteborg-Alingsås och Göteborg-Kode under den kommande perioden

Broarbete vid Rödastensmotet

Från och med den 28 maj utförs broreparationer vid Rödastensmotet, som berör trafik på påfarten till Älvsborgsbron

Förlängt arbete på Landvettervägen

Arbetena på Landvettervägen förlängs en vecka, till den 3 juni. Under tiden råder begränsad framkomlighet

Broarbete stänger väg 167

Arbeten ska utföras på Lilla Edetbron, en bilbro i Lilla Edets kommun, vilket gör att väg 167 periodvis stängs av