Nyheter

Vy:

Säkrare gångväg på Gamlestads Torg

Fredagen den 6 april öppnas en ny gångväg mellan spårvagnshållplatserna på Gamlestads Torg. Därmed blir det både smidigare och säkrare för resenärer att röra sig över torget

Ta en titt på framtidens resor

Från Våning 2026 i Läppstiftet får besökarna möjlighet till en bra överblick över stora byggprojekt som sker i staden.

Karlavagnsgatan stängs för genomfartstrafik

Från och med den 3 april stängs Karlavagnsgatan på Lindholmen av och blir återvändsgata.

Trädflytt vid Västra Sjöfarten påverkar trafiken

Inför och under arbetet med att flytta tre träd från Västra Sjöfarten kommer trafiken i området att påverkas

Bredare cykelbana på Munkebäcksgatan

Nu startar arbetet med att bredda cykelbanan längs med Munkebäcksgatan. Biltrafik och cyklister leds om

Glöm inte att ställa om klockan

Dags att blicka fram mot sommaren! Söndagen den 25 mars är det dags att ställa fram klockan. Timmen mellan klockan 02:00 och 03:00 försvinner, och minut 01:59 följs alltså direkt av minut 03:00. Överg...

Så påverkas din tågresa i påsk

Under påskhelgen 30 mars till 2 april ställs flera tåg till och från Göteborg in. Delar av resan ersätts med buss

Löpning och hockey

Håll koll på evenemangstrafiken med vår uppdaterade lista

Arbeten vid Ånäsvägen påverkar tågtrafiken

Ett spontarbete vid Ånäsvägen kommer att påverka tågtrafiken, gående och cyklister

Undantag för trängselskatt i Backa

Regeringen sa ja till Backaundantaget. Från och med 1 maj 2018 kommer endast genomfartstrafiken beskattas

Så blir Götatunnelns enkelriktning

Med start strax efter midsommar enkelriktas Götatunneln i omkring ett halvår. Orsaken är bland annat förstärkningsarbeten inför Västlänken

Schaktarbete på Kongahällavägen

Den kommande veckan väntas ett körfält stängas av på Kongahällavägen, i höjd med Domarringsgatan, på grund av schaktarbeten. Det innebär begränsad framkomlighet för fordons- och kollektivtrafiken...