Nyheter

Vy:

Tjörnbron-arbetet igång

Vårens arbeten på Tjörnbron har startat. Ett körfält har stängts av; vissa nätter stängs bron av helt

Vägarbete i Billdal

Från den 18 april pågår vägarbete på Letsegårdsvägen i Billdal, som påverkar samtlig fordonstrafik

Stor påverkan på Nils Ericsonsgatan

Under påskveckan startar de mest trafikpåverkande arbetena på Nils Ericsonsgatan. Räkna med längre restid

Trångt på E20 vid Munkebäck

I flera dagar får trafiken på E20 från Munkebäcksmotet till Ånäsmotet svårare att ta sig fram. Orsaken är arbeten inför brolyft

Bytt till sommardäck?

Fortfarande inte bytt till sommardäck? Lugn, du har ännu några dagar på dig

Nattarbeten på Utbyvägen

Nattliga gräv- och ledningsarbeten utförs över Utbyvägen 14-16 april. Trafiken regleras med flaggvakt

Planera din resa i påsk

Med flera arbeten i centrala Göteborg, helgtrafik och ersättningsbuss när tåget inte går är det klokt att planera sin resa i påsk

Trafikändring i Bö

En kort sträcka av Bögatan har enkelriktats för motorfordon. Orsaken är Delsjövägens avstängning

Dikesarbeten på Hisingsleden

Inom kort inleds dikesarbeten på Hisingsleden. Anpassa hastigheten där arbetet pågår

Inga vagnar förbi Rambergsvallen

Den 13-22 april ställs alla spårvagnar in mellan Wieselgrensplatsen och Länsmansgården på grund av spårarbeten vid Rambergsvallen

Trafik vid Packhusplatsen läggs om

På morgonen den 11 april läggs fordonstrafiken mellan Norra Hamngatan och Västra Sjöfarten om till en ny anslutning

Hästtävling påverkar trafiken

Gothenburg Horse Show är i full gång. Risk för trängsel på E6 i morgontrafiken