Nyheter

Vy:

Broarbete vid Rödastensmotet

Från och med den 28 maj utförs broreparationer vid Rödastensmotet, som berör trafik på påfarten till Älvsborgsbron

Förlängt arbete på Landvettervägen

Arbetena på Landvettervägen förlängs en vecka, till den 3 juni. Under tiden råder begränsad framkomlighet

Broarbete stänger väg 167

Arbeten ska utföras på Lilla Edetbron, en bilbro i Lilla Edets kommun, vilket gör att väg 167 periodvis stängs av

En bro med mer plats för trafikanter

Nya Hisingsbron blir både lägre och bredare än Götaälvbron, vilket gör att trafikanterna får mer utrymme och slipper branta uppförsbackar. Bron ska stå klar till 2021

Nya öppningstider för Götaälvbron

Götaälvbron får nya öppningstider i sommar efter trafikkaoset i centrala Göteborg då brons klaffar inte ville stänga

Silvana Imam och fotboll

Vill du undvika att fastna i trafiken på grund av evenemang? Håll koll på vad som händer med vår uppdaterade lista

Haga Kyrkogata stängs tillfälligt

Från och med den 21 maj stängs Haga Kyrkogata i preliminärt två veckor

Årets löparfest är här!

Framkomligheten i staden påverkas under Göteborgsvarvet. Läs mer här!

Installation av vattenrör påverkar trafiken

Installation av grundvattenrör och infiltrationsbrunnar på Bergslagsgatan, Gullbergsvassgatan och vid Skansen Lejonet påverkar fordonstrafik, gående och cykel

Arbeten på Älvsborgsbron

Den västra gång- och cykelbanan på Älvsborgsbron stängs i cirka 10 veckor. Orsaken är arbeten med ytterräcken

Formportaler byggs på Salsmästaregatan

Den 23-25 maj ska det byggas broportaler på Salsmästaregatan, som gör att trafiken stoppas i korta intervaller

Sankt Eriksgatan stängs för trafik

Under vecka 21 inleds spontarbeten på Sankt Eriksgatan i höjd med Hasselbladshuset, vilket gör att gatan stängs för genomfartstrafik