Direkt till innehåll

Nyheter

Vy:
Visa stor listvy Visa liten listvy

Gång- och cykelbana byggs om på Operagatan

På måndag den 14 mars startar arbetet med att återställa en gång- och cykelbana längs Operagatan. Arbetet har viss påverkan på passerande trafik

Nya elbussar och namnbyte på expresslinjer

Västtrafik fortsätter att satsa på elfordon och sommaren 2023 börjar 50 nya elbussar att rulla i Göteborg. I samband med det kommer också ett antal expressbusslinjer att byta namn

Allt om trafiken i Tingstadstunneln

Fram till oktober 2023 pågår renoveringen av Tingstadstunneln, vilket orsakar stora störningar i Göteborgstrafiken. Här har vi samlat allt du behöver veta som trafikant

Inga spårvagnar över Hisingsbron

Söndagen den 13 mars går ingen spårvagnstrafik över Hisingsbron och resenärer hänvisas till busstrafiken

Nattarbete på Älvsborgsbron

Natten den 10-11 mars pågår belysningsarbeten på Älvsborgsbron, vilket begränsar framkomligheten över bron. Gång- och cykeltrafiken påverkas inte

Nattarbete i tunnlar

Under kommande vecka, 7-13 mars, utförs underhållsarbeten kvälls- och nattetid i flera av Göteborgs tunnlar

Trafiken leds om när Viktoriagatan stängs

Vi påminner om att på måndag den 7 mars stängs delar av Viktoriagatan av för genomfartstrafik. Avstängningarna gäller till 25 mars och under tiden leds fordonstrafiken om via Erik Dahlbergsgatan...

Tjörnbron stängs vissa nätter

Nu inleds arbetet med att byta ut snedkablar på Tjörnbron, vilket innebär att bron stängs av för fordonstrafik vissa vardagsnätter

Rivningen av Götaälvbron avslutad

Nu är rivningsarbetet av Götaälvbron avslutat efter att den sista delen av bron tagits bort över E45. Därmed tillhör Götaälvbron historien

Trafiken på Bifrostgatan i Mölndal leds om

Från den 28 februari stängs en del av Bifrostgatan i Mölndal för bil- och kollektivtrafik. Gång- och cykeltrafik kommer fram

Avfart i Olskroksmotet stängs nattetid

Från den 21 mars till senast den 31 mars stängs avfarten från E6 syd till Olskroken i Olskroksmotet under vardagar kvälls- och nattetid. Trafiken leds om

Väg från Lundbyleden mot Marieholmstunneln stängs

Helgen den 4-6 mars stängs vägen från Lundbyleden mot Marieholmstunneln/E6 norrut. Trafiken leds om via Brunnsbomotet

q