Nyheter

Vy:

Bohusbron stängd två långhelger

På grund av underhållsarbete stängs Bohusbron i Kungälv dygnet runt för motorfordon vid två olika tillfällen

Spårarbete vid Järntorget

Spårarbete vid Järntorget kommer att påverka flera spårvagnslinjer

Ökad risk för tjälskador på väg

Nu när våren närmar sig finns ökad risk för tjällossning, som ibland kan orsaka skador på vägar

Finalnerver och världens historia

Plats på scen för artister, fotbollsfantaster och hockeyproffs. Håll koll på kommande veckas trafikpåverkande evenemang

Gång- och cykelpassage monteras ned

Natten till den 8 mars monteras containerpassagen vid uppfarten till Götaälvbron ned

Del av Gullbergs Strandgata stängs

Den 4 mars stängs en kort sträcka på Gullbergs Strandgata. Detta på grund av broarbete

Jonseredsvägen fortsatt avstängd

Det dröjer innan den skadade Jonseredsvägen kan öppnas igen. Enligt tekniker kommer vägen vara stängd åtminstone fram till sommaren

Ny E6-påfart från Gullbergsvass byggs

Inom kort inleds bygget av en ny påfart från Gullbergsvass ut mot E6. Trafiken på lederna i området påverkas

Ändrad körväg för busslinjer

Spårarbeten i korsningen Nya Allén/Kungsportsavenyn ger tillfälligt ändrad körväg för busslinjer. Dessutom påverkas biltrafiken i Nya Allén

Hjuviksvägen ska bli säkrare

Under våren inleds arbeten som ska göra Hjuviksvägen mer trafiksäker. Inga trafikstörande arbeten kommer att ske i rusningstid

Trafikpåverkan vid trädfällning

Bil-, gång- och cykeltrafiken kan komma att påverkas när två träd ska tas ned framför landeribyggnaden på Södra Vägen

Fabriksgatans avstängning förlängs

Avstängningen av Fabriksgatan i Gårda förlängs fram till slutet av maj. Orsaken är att markförhållandena är sämre än beräknat