Nyheter

Vy:

En julhälsning

Trafik Göteborg önskar god jul och gott nytt år med tips om hur du kan hålla avstånd även i trafiken

Korta sprängstopp på Operagatan

Från och med januari kommer korta trafikstopp att ske vardagar på Operagatan. Orsaken är sprängningar för Västlänken

Ny väg till Nordstan från E45

Behöver du ta bilen till Nordstan-området och kör via E45 österifrån? Välj då gärna den nya delen av Norra Sjöfarten vid Stationsmotet

Ny lokalgata klar vid Klarebergsmotet

Den nya lokalgatan som går parallellt med Klarebergsvägen öppnar i helgen 18-19 december. Det innebär ökad säkerhet på Klarebergsvägen

Så kommer Hisingsbron att öppnas för fritidssjöfarten

Här finns allt du behöver veta om hur Hisingsbron kommer att öppnas för fritidsbåtar. Den 9 maj 2021 planeras bron vara i funktion för alla trafikslag utom spårvagnstrafiken, som enligt planerna börja...

Säkrare trafik på E20

Nya motorvägen på E20 mellan Alingsås-Vårgårda har nu öppnats

Nya tider i kollektivtrafiken

Den 13 december byter Västtrafik till vintertidtabell. Samtidigt görs andra förändringar i kollektivtrafiken

Hallå där, Maria Palmér!

Hallå där, Maria Palmér – en av etableringsledarna för Västtrafiks driftsättning av 145 nya elbussar den 13 december. Vad innebär det att så många elbussar nu sätts i trafik?

Del av Gullbergs Strandgata stängs tillfälligt

Gullbergs Strandgata i höjd med nya Hisingsbron stängs för genomfartstrafik i drygt fem veckor från Lucia-helgen. Gående och cyklister kommer förbi

Nu öppnar Marieholmstunneln!

Marieholmstunneln är klar. Den 16 december öppnar den nya älvförbindelsen för trafik, vilket skapar nya körvägar och möjligheter i trafiken

Ledningsarbete stänger Kämpegatan

Den 6-12 december är Kämpegatan i Gullbergsstrand stängd på grund av ledningsarbeten. Trafiken får ta andra vägar

Götaälvbron stängs för biltrafik mot Hisingen

Den 13 december stängs Götaälvbron för biltrafik mot Hisingen och bilister får välja andra vägar över Göta älv