Nyheter

Vy:

Nya spårvagnen i ordinarie trafik

Måndagen den 28 september sätts den första av Västtrafiks nya spårvagnar, modell M33, in i ordinarie trafik

Sänkt hastighet över Nordreälvbron

Onsdagen den 30 september råder begränsad framkomlighet för trafik på E6 söderut över Nordreälvbron. Orsaken är gjutningsarbeten

Sprängkullsgatan stängs vid Hagakyrkan

Den 1 oktober försvinner möjligheten att köra mellan Sprängkullsgatan och "Allén". Bilister leds om på närliggande gator

Åter spårvagnstrafik via Hagakyrkan

Från och med den 28 september kör spårvagnarna återigen via hållplats Hagakyrkan, som nu ligger i ett nytt läge

Lackarebäcksbron öppen för trafik

Efter att ha varit stängd för renovering sedan början av augusti är nu bron över E6 i Lackarebäcksmotet återigen öppen

Buss ersätter på tågresan

Delar av tågresan mellan Göteborg och Varberg ersätts med buss när arbeten utförs vid Varbergs station helgen 25-27 september

Begränsad framkomlighet på Slottsskogsgatan

Från den 21 september och i en dryg månad framåt pågår underhållsarbete på Slottsskogsgatan. Arbetet påverkar trafiken nattetid

Rödbomotet färdigbyggt

Rödbomotet, strax söder om Kungälv, har nu byggts färdigt och är helt öppet för trafik. Arbetet har pågått sedan april

Ny gång- och cykelbana

Måndagen den 21 september öppnar den nya gång- och cykelbanan mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet

Avfart i Lackarebäcksmotet stängs

Den 14-17 september är södergående avfart i Lackarebäcksmotet stängd kvälls- och nattetid. Trafiken leds om

Trafikstopp vid sprängningar

Från den 14 september sker korta trafikstopp på vägar kring Klarebergsmotet. E6-trafik påverkas inte

Tågresan ersätts med buss

Buss ersätter tågtrafiken på delar eller hela sträckan Göteborg-Uddevalla-Strömstad mellan den 14 september och 18 oktober