Schaktarbete har inletts på Bergslagsgatan

Från den 7 januari pågår schaktarbete på Bergslagsgatan vid norra delen av Nils Ericsonterminalen, som påverkar trafiken i området.

Deletapp Centralen i Västlänken utför under några veckor schaktarbete på Bergslagsgatan vid Nils Ericsonterminalen. Arbetet kommer att ske i etapper för att förhindra att Bergslagsgatan måste stängas helt. Under de olika etapperna påverkas trafiken på skilda sätt, men samtliga trafikanter kan alltid passera arbetsområdet.

Första etappen inleddes den 7 januari och innebär att ett körfält är avstängt på Bergslagsgatan en kortare sträcka. Avstängningen blir i östlig riktning, det vill säga från Nordstan-hållet mot Gullbergsvass. Enligt uppgift kommer även bussinfarten till Nils Ericsonterminalen att påverkas så småningom. Mer information om trafikpåverkan under de olika etapperna kommer senare.

Arbetet på Bergslagsgatan beräknas pågå i cirka tio veckor.

Läs också