Södra Hamngatan är avstängd

Från och med den 18 juni är Södra Hamngatan avstängd mellan Skeppsbron och Lilla Torget, som gör att fordons- och kollektivtrafiken får ta andra vägar.

Spårvagnstrafiken till Stenpiren är inställd och leds om via Domkyrkan-Grönsakstorget-Hagakyrkan. Bil- och busstrafiken hänvisas till Norra Hamngatan för vidare färd därifrån och gående och cyklister kan ta sig förbi arbetsområdet. Gå in på Västtrafik för mer information om kollektivtrafiken.

Se karta nedan

Orsaken till avstängningen av Södra Hamngatan är att Västlänken måste utföra förberedande arbeten. Tunneln för pendel- och regiontåg kommer att passera under Södra Hamngatan för att gå in i berget under Residenset och därför behöver ledningar läggas om och marken i Södra Hamngatan förstärkas. Bullrande arbeten utförs på vardagar mellan klockan 07:00 och 19:00.

Arbetet på Södra Hamngatan beräknas pågå fram till den 30 september.

Läs också