Södra Vägen förbereds för Västlänken

Nu inleds etableringar söder om Korsvägen inför bygget av Västlänken. Parkeringsplatser ska tas bort, arbetsbodar lyftas på plats och ytterligare träd flyttas.

I väntan på beskedet om Västlänkens verkställighet planeras nu för byggstarten av Västlänkens deletapp Korsvägen, där bland annat själva tågtunneln samt Station Korsvägen ska byggas.

Närmast väntar etablering av arbetsbodar på en del av parkeringen söder om Världskulturmuseet och norr om Chalmerstunneln. Det innebär bland annat att nästan samtliga parkeringsplatser vid museet samt vid Södra Vägen 77-81 inom kort tas bort.

Under vecka 15 kommer dessutom ytterligare sex träd att flyttas i området, något som kommer att ske under en kväll i vecka 15 med start efter klockan 19.00. Under tiden som trädflytten sker stängs fordonstrafiken vid området av med hjälp av flaggvakter.

Längre fram i maj kommer en ny ut- och överfart med trafikljus att byggas för lastbilstrafiken till och från den arbetstunnel som ska anläggas. Förutsatt att alla tillstånd är på plats inleds sedan själva byggnationen av arbetstunneln i sommar.

Mer information om Västlänkens deletapp Korsvägen hittar du här.

Läs också