Sprängningar vid Södra Vägen

Med start tidigast i mitten av september inleds sprängningar inför Västlänken vid Södra Vägen. Sprängningarna startar alltså inte i kommande vecka, vilket felaktigt uppgetts i olika media.

Inför byggnationen av Västlänkens deletapp Korsvägen ska två arbetstunnlar sprängas ut; en strax norr om Chalmerstunneln och en söder om Världskulturmuseet. Sprängningarna kommer att påverka all trafik och har därför uppmärksammats i media. Ett fel har dock smugit sig in i mediarapporteringen gällande starten för dessa sprängningar: sprängningarna inleds först någon gång under tidsperioden vecka 38-45 och alltså inte i vecka 33.

Sprängningarna kommer då att ske två gånger varje vardag, klockan 09:45-10:00 och klockan 13:45-14:00.

I samband med varje sprängning kommer all trafik på Södra Vägen – det vill säga såväl gående, cyklar, bilar som kollektivtrafik – att stoppas i cirka 10 minuter. Spårvagnstrafiken genom Chalmerstunneln kommer av säkerhetsskäl att stoppas cirka 15-20 minuter.

Kollektivtrafiken kommer att stoppas vid respektive hållplats, närmare bestämt Korsvägen, Getebergsäng och Chalmers. Fordonstrafiken i södergående riktning kommer att stoppas strax före Cederbourgsgatan, medan trafiken i norrgående riktning stoppas strax före Getebergsled.

Den exakta starttiden för sprängningarna vid Södra Vägen plus ytterligare information om dess trafikpåverkan kommer inom kort.

Läs också