Trångt för trafikanter på Gullbergs Strandgata

En ytterligare gångpassage begränsar framkomligheten för biltrafiken 18-29 mars.

Mellan 18 och 29 mars utförs arbeten för den nya Hisingsbron i direkt anslutning till gång- och cykelbanan på Gullbergs Strandgata. Det aktuella arbetet innebär en del tunga lyft och för att skydda gångtrafikanter placeras en tillfällig gångpassage bredvid den idag redan befintliga containerpassagen.

The temporary passage means that the bi-directional cycling traffic is shifted a bit laterally. För att cyklister ska kunna passera säkert längs med containerpassagen behöver en kortare sträcka av bilfältet längst norrut för att stänga. Motorfordon kommer växelvis att gå förbi arbetsområdet i södra loppet. Se karta nedan för vilket område det gäller och följ skyltning på plats.

Läs också