Direkt till innehåll

Varna, lämna och larma

Att göra ett stopp på resan kan vara trevlig men att få stopp på bilen kan vara farligt. Trafik Göteborg ger råd på vägen om olyckan skulle vara framme.

Enligt Trafikverket får fyra personer per år sätta livet till efter att de fått motorstopp, punktering eller liknande på motorvägar och mötesfria 2+1 vägar. Det är fyra personer för mycket.

Redan innan du ger dig ut på vägen finns det saker som du bör göra för att undvika faran med att behöva stanna på vägen. Planera din resa och din resväg dit du ska. Förbered dig genom att tanka bilen, surra och spänn fast packning och last. Kontrollera släp och var säker på att du vet hur tung släpvagn eller husvagn din bil får dra.

Varna, lämna, larma!
Vad ska man då tänka på om trafikant som olyckan är framme? Enligt Mats Olsson, vägtrafikledare på Trafik Göteborg är: Varna, lämna och larma viktiga nyckelord.

Varna – sätt på varningsblinkers och ställ ut varningstriangel!
– Försök att köra bilen så långt till sidan av vägen eller till en så säker plats som du kan. Sätt på varningsblinkers och sätt ut varningstriangel på ett avstånd av minst 100 meter, gärna längre så att andra trafikanter varnas. Men var försiktig, gå gärna bakom räcken om det finns, säger Mats Olsson. På en högtrafikerad väg eller en väg med höga hastigheter kan det ibland vara farligt att sätta ut en triangel. Det är därför extra viktig att alltid sätta på varningsblinkers, menar han.

Lämna – bilen och vägen!
– Lämna bilen så fort som det går och sätt dig och din familj i säkerhet. Kliv bakom eventuella vägräcken. Att stå kvar på vägen vid bilen kan vara detsamma som livsfara. Det är inte säkert att alla trafikanter är lika uppmärksamma längs vägen. En bilist som kör i 80 km/timmen och fipplar med telefonen i fem sekunder hinner ouppmärksamt komma 100 meter. Då är det inte säkert att den som kör hinner upptäcka en utsatt varningstriangel eller en stillastående bil, påpekar Mats Olsson.

Larma – ring bilbärgare. Vid fara för liv, ring alltid 112!
– När du satt dig och familjen i säkerhet ringer du bärgare eller vid fara för liv 112. En app som kan vara bra att ha laddat ner inför bilsemestern är SOS  Alarms egna app 112. När du hör av dig via den kommer din position upp om var du befinner dig någonstans. Något som även underlättar för mig och mina kolleger på vägtrafikledningen. Får du stopp på bilen på någon av de stora lederna kring Göteborg finns även vägassistans som kan skydda dig inför väntan på bärgare eller räddningstjänst, avslutar Mats Olsson, vägtrafikledare på Trafik Göteborg.

Mer information om varna,lämna, larma! hittar du på Trafikverkets hemsida.

Läs också