Direkt till innehåll

Allt fler A-traktorer på vägarna

En regeländring har gjort att antalet A-traktorer ökat kraftigt. Vi förklarar vad som gäller och varför du som förälder kan straffas om ditt barn kör för fort.

Meningarna går isär om de långsamtgående A-traktorerna. Vissa tycker att de är ett tryggt och bra färdmedel för ungdomarna, andra tycker att de mest är till besvär och skapar köer.

Oavsett ens personliga åsikter kan man konstatera en sak: under det senaste året har de blivit allt fler – hela 27 procent fler, faktiskt.

Automatväxlade bilar kan byggas om

Orsaken till den kraftiga ökningen är den regeländring som Transportstyrelsen genomförde den 15 juli förra året. Ändringen går i korthet och mycket förenklat ut på att även automatväxlade bilar kan byggas om till A-traktorer, vilket har gjort att antalet fordon sedan dess har ökat från cirka 28 700 till över 36 500.

Inte så konstigt att det körs runt allt fler A-traktorer på landets vägar, alltså.

Max 30 km/h gäller

Så vad är det då för regler som gäller för dessa omdebatterade fordon?

För det första får de inte köras fortare än 30 km/h, och det ska bara med stor svårighet gå att rent tekniskt öka den hastigheten.

Den som kör måste vara över 15 år och ha mopedkört eller ett så kallat AM-körkort.

Böter, indraget körkort, beslagtaget fordon…

Kör man för fort riskerar man att dömas till olovlig körning med dagsböter. Man kan då också få sitt moped-/AM-körkort indraget och få problem när man ska ta sitt vanliga B-körkort. Dessutom kan polisen ta fordonet i beslag för kontroll, vilket innebär att det kan ta lång tid att få tillbaka fordonet.

En viktig detalj är att det är ägaren av fordonet som är ansvarig för att fordonet är lagligt och att det exempelvis inte har trimmats till att kunna köra över 30 km/h. Det innebär att om en förälder äger fordonet – vilket är vanligt – så kan föräldern riskera att dömas om ens ungdom kör för fort.

Brottsrubriceringen är då “tillåtande av olovlig körning” och påföljden för mamman eller pappan kan bli böter, indraget körkort och indraget handledartillstånd.

Ingen ersättning att vänta

Här är ytterligare en viktig sak: om det sker en olycka där det visar sig att en A-traktor hållit för hög hastighet så väljer många försäkringsbolag att neka ersättning, även om fordonet är försäkrat. Skälet är att A-traktorn då är att betrakta som en vanlig, oregistrerad bil.

Till sist: A-traktorer ska inte förväxlas med mopedbilar, som juridiskt sett är mopeder och får framföras i max 45 km/h.

Läs också