Press

Har du frågor gällande Trafik Göteborg och dess verksamhet? Kontakta då vår kommunikationsansvarige Magnus Vennersten, antingen via e-mailadressen magnus.vennersten-ingemanson@trafikgoteborg.se eller mobiltelefonen 073–028 27 11.

 

PRESSMATERIAL

1. Material från pressträff om framkomligheten i Göteborg 2018