Direkt till innehåll

Nyheter

Vy:
Visa stor listvy Visa liten listvy

Tågtrafiken Göteborg-Borås går som vanligt igen

Från den 11 december går tågtrafiken som vanligt igen på sträckan Göteborg-Borås. Detta sedan tågsträckan mellan Göteborg och Mölnlycke åter kan trafikeras

Trafiken leds om vid rondell på Första Långgatan

Den 5-16 december pågår ett arbete som påverkar trafiken vid rondellen på Första Långgatan. Fordonstrafiken samt gång- och cykeltrafiken leds om periodvis – följ orange skyltning

Gång- och cykelbanor på Hisingsbron stängs av

Den 5-7 och den 12-14 december utförs arbeten på Hisingsbron vilket innebär att gång- och cykelbanorna stängs av en i taget. Gående och cyklister hänvisas till motsatt sida av bron

Arbeten i rondellen på Gustaf Dalénsgatan

Den 5-10 december råder begränsad framkomlighet för alla trafikslag i rondellen i korsningen Gustaf Dalénsgatan-Björlandavägen. Räkna med längre restid

Berzeliigatan dubbelriktas

Från den 9 december dubbelriktas Berzeliigatan mellan Södra Vägen och Sten Sturegatan för att underlätta trafiksituationen under bygget av Engelbrektslänken

Begränsningar längs E6 vid Kallebäck nattetid

Från den 5 december till början av februari stängs körfält på E6 mellan Kallebäcksmotet och Örgrytemotet under vardagsnätter. Ta det försiktigt förbi arbetsområdet!

Säterigatan fortsatt avstängd

Avstängningen av Säterigatan förlängs och bil- och kollektivtrafiken leds om fram till den 31 maj 2023. Gående och cyklister tar sig fram som vanligt

Tågförändringar på flera sträckor

Under perioden 30 november-7 december ställs flera tågresor till och från Göteborg Central in. Resenärer hänvisas till ersättningsbuss eller ordinarie kollektivtrafik. Orsaken är arbeten med Olskroken...

Gång- och cykelbana stängs längs Hisingsleden

Under fem månader med start den 1 december stängs gång- och cykelbanan längs Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons väg. Trafiken leds om via Biskopsgården

Avfart från E6 mot E45 centrum stängs

Natten den 1-2 december stängs avfarten från E6 söderifrån mot E45 centrum i Gullbergsmotet. Trafiken leds om – följ skyltning

Stor trafikpåverkan på E6 vid Olskroken

Helgen den 2-4 december stängs körfält på E6 vid Olskroken, vilket kommer att skapa köer. Störst påverkan blir det norrut – välj därför gärna Söderleden om du kommer söderifrån

Svarthalkan är här – tänk på detta!

Den förrädiska svarthalkan är här – halkan som inte syns och som kan slå till blixtsnabbt. Detta ska du tänka på!

q