Nyheter

Vy:

Kortvarig stängning av Gullbergs Strandgata

Gullbergs Strandgata stängs för genomfartstrafik 14-17 augusti. Orsaken är arbeten med Hisingsbron

Nattavstängningar av E45

E45 i höjd med ”Röde Orm” i riktning norrut stängs tillfälligt under två nätter. Orsaken är arbeten med en vägportal

Detta gäller för trafiken vid Korsvägen

Har du koll på att trafiken kring Korsvägen förändrats under sommaren? Om inte, så kan du läsa mer här om den trafiklösning som ska gälla i fyra år framåt

Nu öppnar Falutorgsmotet

Den 10 augusti öppnar det planskilda Falutorgsmotet, vilket innebär flera nya förbindelser

Tillfälliga stopp på Nils Ericsonsgatan

Fredagen den 7 augusti sker ett flertal tillfälliga trafikstopp på Nils Ericsonsgatan i riktning mot Hisingen. Var ute i god tid!

Av- och påfart stängs i Örgrytemotet

Från och med måndagen den 10 augusti är två av anslutningarna i Örgrytemotet stängda. Läs mer här om hur du kan köra istället

Bron över E6 i Lackarebäcksmotet stängs

Lackarebäcksbron behöver renoveras och stängs för biltrafik från den 10 augusti till oktober. Gående och cyklister kommer fram

Bullerskärmar byggs på ny sträcka

Arbetet med att bygga bullerskärmar längs E6 norr om Tingstadstunneln pågår för fullt. I augusti inleds nästa etapp

Tillfälligt inställda tåg söderut

Den 20-25 juli går inga tåg mellan Göteborg och Kungsbacka. Dessförinnan är det begränsad tågtrafik på sträckan Göteborg-Mölndal

Flera förändringar i spårvagnstrafiken

Från den 20 juli pågår flera spårarbeten som påverkar resenärer på olika sträckor

Påfart vid Högsbohöjdsmotet stängs

Från den 3 augusti kan du inte köra ut på Högsboleden, i riktning mot Älvsborgsbron, vid Högsbohöjdsmotet. Trafiken leds om

Trafik mot E6 leds om via Brunnsbomotet

Den 3-10 augusti är avfarten mot E6 norrut vid Brunnsbomotet avstängd. Trafiken leds om via Brunnsbomotet och vidare mot E6