Nyheter

Vy:

Tågförändringar på flera sträckor

Tågtrafiken mellan Gamlestaden och Göteborg är redan inställd – från den 27 juni påverkas fler tågsträckor

Bästa rastplatserna utsedda

Riksförbundet M Sverige har korat Sveriges bästa rastplatser. Du som ska ut på vägarna i sommar: kolla in listan här i artikeln så du vet var du ska fika!

Delar av tågresan ersätts med buss

Den 21-27 juni ersätts delar av tågresan på sträckan Göteborg-Varberg med buss. Orsaken är arbeten med den nya Varbergstunneln

Säkrare järnvägskorsning på Hisingen

Den olycksdrabbade korsningen Finlandsvägen-Lillhagsvägen ska bli säkrare. Den 21 juni startar första etappen av trafikåtgärder

Kom ihåg: Inga spårvagnar över älven

Du vet väl om att det inte går några spårvagnar över älven i sommar? I stället är det buss som gäller mellan fastlandet och Hisingen

Biltrafik vid Järntorget leds om

Från den 21 juni till den 2 juli stängs biltrafiken österut mot Nya Allén vid Järntorget. Omledning sker via orange vägvisning

Ny rondell vid Rollsbomotet

Korsningen öster om E6 Rollsbomotet i Kungälv byggs om till en rondell. Ett arbete som kan orsaka köer på E6 norrut

Inga spårvagnar över älven i sommar

Lördagen den 12 juni stängs Götaälvbron för gott. Då blir det även tillfälligt stopp för all spårvagnstrafik över älven. Stoppet gäller till mitten av augusti

Hallå där, Daniel Gyllén!

Hallå där, Daniel Gyllén – projektledare hos trafikledningscentralen vid Trafik Göteborg. Vad är det för svarta skyltar som sitter ovanför vägen längs Söder- och Västerleden?

Sommartid i kollektivtrafiken

Den 14 juni byter Västtrafiks linjer till sommartidtabell. Här är sommarens stora förändringar

Gång- och cykelbron över Lundbyleden stängs

Den 9 juni till 5 juli utförs arbeten på gång- och cykelbron över Lundbyleden. Gående och cyklister mellan Inlandsgatan och Cronackersgatan får ta andra vägar

Minskad framkomlighet till Centralens parkering

Den 7 juni stängs ett körfält på en del av Kruthusgatan – det vill säga vägen som går till och från Centralens parkering