Om webbplatsen

Trafik Göteborg finns till för dig som rör dig i trafiken, oavsett hur du tar dig fram. Vi samlar all möjlig trafikinformation och serverar den till dig så att du vet vad som händer och kan fatta bra beslut om ditt resande. På den här webbplatsen hittar du flera olika verktyg och länkar som vi hoppas ska förenkla din vardag.

Har du synpunkter på webbplatsen är du välkommen att höra av dig till oss.

Trafik Göteborg är ett samarbete mellan Göteborgs stad, Trafikverket och Västtrafik.

 

Information om trafikgoteborg.se och Google Analytics

Trafikgoteborg.se och Framkomlighetskartan använder inte längre Google Analytics för analys av webbplatsen.

Från och med 11 mars 2021 använder vi inte längre analysverktyget Google Analytics på trafikgoteborg.se. Detta på grund av en eventuell risk att personuppgifter felaktigt förs över till Google i USA. Göteborgs Stad Trafikkontor (en av Trafik Göteborgs uppdragsgivare) har gjort en anmälan om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten (läs mer här).

Verktyget användes mellan 1 februari 2018 och 11 mars 2021 för att följa upp och förbättra webbplatsen.

 

Tillgänglighetsredogörelse

I tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem.

Läs tillgänglighetsredogörelse

 

Cookies

Som en hjälp i förvaltningen av webbplatsen använder vi oss av cookies för att följa besökarflödet på Trafikgoteborg.se.

Mer om cookies