Direkt till innehåll

Allt fler omkommer i trafiken

Förra året omkom 232 personer på vägarna i Sverige, enligt Transportstyrelsens preliminära siffror. Det är en ökning jämfört med 2022.

Under de senaste tre åren har antalet döda i trafiken ökat. Förra året omkom 232 personer på vägarna i Sverige, vilket är 5 fler jämfört med 2022 och 25 fler jämfört med snittet för pandemiåren 2020 och 2021.

Mörk trend

–  Över en längre tid har vi haft en minskning av antalet omkomna i vägtrafiken. 2020 var antalet döda i trafiken som allra lägst, på grund av coronapandemin, därefter har vi tyvärr sett en ökning av antalet döda i trafiken. Siffror från Trafikanalys visar att trafikarbetet på de svenska vägarna under senare år stadigt ökat – vilket troligen kan var en av förklaringarna att dödsolyckorna återigen ökar, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Den vanligaste olyckstypen bland bilister är singelolyckor följt av mötesolyckor. Med bilist menas här de som åker personbil, lastbil eller buss.

Av de 232 omkomna var 29 motorcyklister, 26 cyklister varav 3 el-sparkcyklister, 24 fotgängare, 8 på fyrhjuling och 4 mopedister.

Även antalet döda i spårtrafiken har ökat. Under 2023 omkom 100 personer, vilket motsvarar en ökning med 24 personer jämfört med 2022.

Etappmål kommer inte att nås

2020 antog regeringen nya etappmål för Sveriges trafiksäkerhetsarbete – Nollvisionen – och innebär maximalt 133 omkomna samt maximalt 3 100 allvarligt skadade i vägtrafiken år 2030. Enligt Trafikverkets prognoser kommer detta inte att nås. Antalet omkomna i trafiken behöver minska varje år för att nå målet, men utvecklingen går åt ett annat håll.

– De åtgärder som hittills haft störst betydelse för att förbättra trafiksäkerhetsläget är utvecklingen av säkrare fordon, säkrare vägar och en anpassad hastighetsgränssättning utifrån människans tolerans mot yttre våld i relation till vägens säkerhetsstandard, säger Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet på Trafikverket.

Men planerade vägåtgärder och fordonsutvecklingen räcker inte för att nå målen 2030.

Transportstyrelsens statistik över antalet döda i trafiken. 

Trafikverkets information om arbetet med att öka säkerheten på vägarna. 

Läs också