Direkt till innehåll

Allt fler resor med cykel och kollektivtrafik

Resorna med kollektivtrafik och cykel i Göteborg ökar sakta men säkert. Ännu är det dock en bit kvar till stadens långsiktiga mål för ett hållbart resande.

Sedan 2011 har Trafikkontoret vid Göteborgs Stad mätt hur göteborgarna reser, och staden har också satt upp mål för ett hållbart resande. Enligt stadens trafikstrategi är målet att resandet år 2035 ska fördela sig på följande sätt:

– 36 procent resor med kollektivtrafik
– 29 procent resor med bil
– 23 procent resor till fots
– 12 procent resor med cykel

Åt rätt håll
Som nämns ovan går utvecklingen visserligen åt rätt håll, men enligt Trafikkontorets senaste årsrapport ”Trafik- och resandeutveckling 2019” måste resmönstren förändras ytterligare för att målen för 2035 ska kunna uppnås.

– Resorna med kollektivtrafik har ökat med 33 procent sedan 2011, så det indikerar att vi är på väg att ställa om till ett annat sätt att resa. Cykelresorna har ökat mest, med 45 procent, men där är målen väldigt ambitiösa så det är en bra bit kvar innan vi ligger i linje med de uppsatta målen, säger Annika Nilsson, analytiker på trafikkontoret i Göteborgs Stad, i ett pressmeddelande.

Ökning av cykel och kollektivtrafik
Enligt den senaste rapporten ökade antalet resor med cykel och kollektivtrafik under förra året, med 8 respektive 5 procent. Även bilresorna ökade, dock bara marginellt med 0,3 procent.

– Bilresandet ligger på ungefär samma nivå som 2011, trots att befolkningen i Göteborgsregionen har vuxit med 11 procent sedan dess. Det innebär att det ökade behovet av resande tas ut i andra färdsätt än med bil. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det en positiv utveckling, säger Annika Nilsson.

Störst andel bilresor
Sammantaget fördelade sig trafiken på följande sätt under 2019:

– 30 procent resor med kollektivtrafik
– 43 procent resor med bil
– 21 procent resor till fots
– 7 procent resor med cykel

Länk till Trafikkontorets rapport ”Trafik- och resandeutveckling 2019”.

Läs också