Allt om trafiken vid Korsvägen

I vår händer det mycket vid Korsvägen. Här är infon du behöver.

Byggnationen av Västlänkens deletapp vid Korsvägen har stor inverkan på trafiken i år. Här förklarar vi vad som är på gång och hur bilister, kollektivtrafikresenärer samt cyklister och gående påverkas.

Först och främst kan det vara bra att känna till att byggnationen av Västlänken vid Korsvägen våren 2020 befinner sig i det som kallas etapp 1, där arbetsområdet är beläget öster om Korsvägen vid Universeum. Från och med mitten av juni till mitten av juli, under veckorna 25-29, sker en större trafikomläggning i området. När denna är avslutad går arbetet in i etapp 2.

Denna etapp kommer sedan att gälla i cirka fyra år framåt.

Under etapp 2 kommer arbetsområdet att ha utökats till att omfatta även den västra sidan av Korsvägen, något som visas schematiskt på denna karta:

Två stora bilförändringar i mars
Under våren begränsas framkomligheten för bilister allt eftersom, och två viktiga saker sker två måndagar i rad i mars.

Måndagen den 16 mars stängs vägen genom Korsvägen för dig som kör på Örgrytevägen mot Korsvägen förbi Svenska Mässan och ska till Södra Vägen in mot city eller vidare till Södra Vägen åt Mölndalshållet. Detta gäller permanent, och istället får du köra upp till Scandinavium och vända där.

Måndagen den 23 mars stängs sedan vägen genom Korsvägen för dig som kör norrut från Södra Vägen och Mölndal och ska mot Skånegatan. Istället får du svänga höger vid Korsvägen, köra förbi Liseberg mot Focushuset och vända där, för att sedan köra tillbaka på Örgrytevägen mot Korsvägen. Denna väg öppnar igen längre fram under sommaren.

Eftersom Korsvägen i och med dessa två händelser upphör att fungera som rondell, vill vi gärna förmedla följande budskap: Ta dig en funderare på vilket slutmål du har innan du sätter dig i bilen och av gammal vana tar sikte på Korsvägen.

Kika gärna på kartan här nedan där det framgår vilka vägar som stängs i mars, och läs mer om dessa två händelser i denna nyhet.

Bro byggs vid Universeum
När sommarens trafikomläggning är genomförd, det vill säga i mitten av juli, kommer biltrafiken söder om Korsvägen att gå på en bro som just nu byggs över arbetsschaktet strax norr om Universeum. På denna bro kommer för övrigt även kollektivtrafik samt gående och cyklister att passera, och detta är en av de lösningar som kommer att gälla i fyra år framåt.

Mer information om denna bro hittar du här.  

För bilister finns ytterligare en sak att nämna: i slutet av augusti stängs av- och påfartsrampen till/från E6 söder om Örgrytevägen vid Örgrytemotet. Trafiken på dessa ramper hänvisas då istället till Focusmotet norr om Örgrytevägen, och för att trafiken här ska flyta så obehindrat som möjligt kommer bland annat antalet körfält på Örgytevägen att öka plus att vissa gator i Gårda kommer att enkelriktas.

Karta som visar vilka ramper som stängs:

Kollektivtrafiken förändras i sommar
Du som brukar ta bussen eller spårvagnen vid Korsvägen har förmodligen redan sett att halva hållplatsytan i mitten har blivit ett arbetsområde. Orsaken är som sagt att det ska bli ett stort schakt just här, vilket förstås innebär att buss- och spårvagnstrafiken påverkas framöver.

För dig som åker kollektivt sker dock inga större förändringar vad gäller hållplatslägen och annat förrän i mitten av juni. Då inleds alltså den fem veckor långa trafikomläggningen, och då kommer vissa spårvagnslinjer att ersättas med buss, medan vissa busslinjer flyttar till en ny knutpunkt som nu förbereds utanför Focushuset i Gårda.

Denna nya knutpunkt kommer sedan att användas av ett flertal linjer även efter sommarens omläggning.

Karta som visar placeringen för den nya knutpunkten i Gårda:

Mer info kommer
Exakt vilka buss- och spårvagnslinjer som berörs och ändras under och efter sommarens omläggning är ännu inte känt, men håll utkik här på trafikgoteborg.se för mer information om detta längre fram.

En sak till kan vara bra att känna till för dig som åker buss och spårvagn vid Korsvägen: i mitten av september öppnar ett nytt, tillfälligt resecentrum i området som ersättning för dagens byggnad som ska rivas. Mer information om detta nya resecentrum hittar du här.

Gång- och cykelbana på bron
Även cyklister och gående får räkna med kontinuerliga förändringar under våren och sommarens trafikomläggning. Mer detaljerad information om detta kommer så småningom, men bra att känna till redan nu är att en gång- och cykelbana kommer att anläggas på bron som nu byggs öster om Korsvägen – det vill säga sidan närmast Liseberg och Universeum.

Detta innebär att man efter sommarens trafikomläggning kommer att få cykla på nämnda östra ”Lisebergs-sidan” av Korsvägen istället för som idag – då man som bekant cyklar på den västra sidan.

Mer information om byggnationen av Västlänken Station Korsvägen hittar du här.

Läs också