Allt om trafiken vid Korsvägen

1 / 5

Efter en längre tid med kontinuerliga förändringar är nu en mer permanent trafiklösning på plats för Korsvägen – en lösning som ska gälla i fyra år framåt.

Trafikanter vid Korsvägen har under en längre tid fått vänja sig vid att vägarna i området ändrats titt som tätt. Orsaken är förstås den pågående byggnationen av Västlänken.

I slutet av juli etablerades dock en trafiklösning som ska gälla fram till år 2024, då Station Korvägen väntas vara klar.

Läs mer om Västlänkens deletapp Korsvägen här.

Gemensamt för all trafik i nord-sydlig riktning är att den går över en tillfällig betongbro som byggts över det schakt där den underjordiska stationen ska byggas. Sedan gäller lite olika detaljer för olika trafikslag.

Begränsad biltrafik
Följande gäller för bilar och övriga motorfordon:

– Det går inte att nå Örgrytevägen från Skånegatan/Södra Vägen (från city). Istället får du fortsätta söderut på Södra Vägen åt Mölndalshållet och vända vid exempelvis Vörtgatan.

– Det går inte att köra från Örgrytevägen till Södra Vägen (i någon riktning). Istället får du köra upp till Scandinavium och vända där.

– Det går inte att köra från Södra Vägen (Mölndalshållet) till Södra Vägen in mot city. Även här får du köra upp till Scandinavium och vända.

– Du kan däremot köra upp på Eklandagatan från Södra Vägen (både från Mölndalshållet och från city).

Karta över biltrafiken vid Korsvägen 2020-2024:

Gående och cyklister till östra sidan
Du som går eller cyklar hänvisas i fortsättningen till Korsvägens ”Lisebergssida”, över den tillfälliga betongbron. Gångtrafikanter kommer så småningom att få en helt ny gångbana längs schaktet på den motsatta sidan av bron, i nuläget är det dock oklart när den öppnar.

Gång- och cykeltrafiken vid Korsvägen 2020-2024:

Ändrade hållplatslägen och körvägar
När det gäller kollektivtrafiken så går alla spårvagnslinjer som förut, förutom att några av linjerna har fått ändrade hållplatslägen. Dessutom är nu spårvagnshållplatsen Liseberg flyttad till ett nytt läge vid Liseberg Station. Dit har även vissa busslinjer flyttats permanent för att avlasta Korsvägen.

Senare under hösten 2020 kommer ett nytt tillfälligt resecentrum att öppnas vid Korsvägen. Resecentrumet byggs mitt på Korsvägen intill schaktet och kommer att finnas i 4-6 år.

Mer information om kollektivtrafiken vid Korsvägen hittar du här.

Örgrytemotet förändrat
Du som kör bil i området har säkert noterat att Örgrytemotet har förändrats. Den 10 augusti stängdes två av anslutningarna i Örgrytemotet, och bil- och busstrafiken får söka sig andra vägar.

Följande gäller:

– Påfarten från Örgrytevägen till E6 söderut är stängd. För att komma ut på E6 söderut hänvisas du istället att köra via Fabriksgatan och vidare till Gårdamotet. Notera att det inte längre är tillåtet för vanlig fordonstrafik att köra ut söderut på E6 vid det så kallade Focusmotet. Denna påfart är numera endast öppen för bussar.

– Avfarten från E6 söderut till Örgrytevägen är stängd. Du som kör söderut på E6 och ska mot Örgrytevägen hänvisas istället till Focusmotet och därefter vidare till lokalgator i Gårda.

Detta gäller vid Örgrytemotet från den 10 augusti:

Orsaken till att av- och påfarten i Örgrytemotet har stängts är för att ge utrymme till byggnationen av Västlänken, som kommer att passera under E6 vid Örgrytemotet. Avstängningen gäller fram till 2023.

Läs också