Direkt till innehåll

Allt om trafiken vid Korsvägen

1 / 5

Korsvägen präglas av byggnationen av Västlänken. Nu gäller dock en och samma trafiklösning tills Västlänken är färdigbyggd.

Byggnationen av Västlänken vid Korsvägen har pågått sedan 2018. Ett flertal olika trafiklösningar har gällt för området. Från och med sommaren 2020 gäller dock en mer permanent lösning som ska bestå fram till år 2024 då Station Korsvägen väntas vara klar.

Gemensamt för all trafik vid Korvägen i nord-sydlig riktning är att den nu går över en tillfällig betongbro som lagts över det schakt där den underjordiska stationen byggs. Sedan gäller lite olika detaljer för olika trafikslag.

Begränsad biltrafik
Följande gäller för bilar och övriga motorfordon:

– Det går inte att nå Örgrytevägen från Skånegatan/Södra Vägen (från city). Istället får du fortsätta söderut på Södra Vägen åt Mölndalshållet och vända vid exempelvis Vörtgatan.

– Det går inte att köra från Örgrytevägen till Södra Vägen (i någon riktning). Istället får du köra upp till Scandinavium och vända där.

– Det går inte att köra från Södra Vägen (Mölndalshållet) till Södra Vägen in mot city. Även här får du köra upp till Scandinavium och vända.

– Du kan däremot köra upp på Eklandagatan från Södra Vägen (både från Mölndalshållet och från city).

Karta över biltrafiken vid Korsvägen 2020-2024:
Karta som visar vad som gäller för biltrafiken vid Korsvägen 2020-2024.

Gående och cyklister till östra sidan
Du som går eller cyklar hänvisas till Korsvägens ”Lisebergssida”, över den tillfälliga betongbron. Gångtrafikanter kan dessutom gå på en ny gångbana längs schaktet på den motsatta sidan av bron.

Gång- och cykeltrafiken vid Korsvägen 2020-2024:
Karta som visar hur gång- och cykeltrafiken går vid Korsvägen 2020-2024.

Ändrade hållplatslägen och körvägar
När det gäller kollektivtrafiken så går alla spårvagnslinjer som förut, förutom att några av linjerna har fått ändrade hållplatslägen. Dessutom är spårvagnshållplatsen Liseberg flyttad till ett nytt läge vid Liseberg Station. Dit har även vissa busslinjer flyttats permanent för att avlasta Korsvägen.

Ett nytt tillfälligt resecentrum öppnades vid Korsvägen hösten 2020. Resecentrumet ligger mitt på Korsvägen intill schaktet och kommer att finnas kvar i 4-6 år.

Örgrytemotet förändrat
Även Örgrytemotet har förändrats. I augusti 2020 stängdes två av anslutningarna i Örgrytemotet, och bil- och busstrafiken får söka sig andra vägar.

Följande gäller:

– Påfarten från Örgrytevägen till E6 söderut är stängd. För att komma ut på E6 söderut hänvisas du istället att köra via Fabriksgatan och vidare till Gårdamotet. Notera att det inte längre är tillåtet för vanlig fordonstrafik att köra ut söderut på E6 vid det så kallade Focusmotet. Denna påfart är numera endast öppen för bussar.

– Avfarten från E6 söderut till Örgrytevägen är stängd. Du som kör söderut på E6 och ska mot Örgrytevägen hänvisas istället till Focusmotet och därefter vidare till lokalgator i Gårda.

Detta gäller vid Örgrytemotet från och med augusti 2020:
Karta som visar vad som gäller för fordonstrafiken vid Örgrytemotet från augusti 2020.

Orsaken till att av- och påfarten i Örgrytemotet har stängts är för att ge utrymme till byggnationen av Västlänken, som kommer att passera under E6 vid Örgrytemotet. Avstängningen gäller fram till 2023.

Läs mer om Västlänkens deletapp Korsvägen här.

Läs också