Direkt till innehåll

Ändrade gångvägar vid Nils Ericsonsgatan

Fotgängare får under ett par veckor lite nya gångvägar vid Nils Ericsonsgatan mellan Nordstan och Centralen. Även cyklister får en något annorlunda väg.

Ett av övergångsställena vid Nils Ericsonsgatan stängs av från och med onsdagen den 27 november och i cirka två veckor framåt (se kartan nedan).

Detta gör i sin tur att fotgängare som ska gå mellan Centralen och Nordstan får ta en liten omväg, förslagsvis i riktning mot Götaälvbron och använda övergångsstället där. Beroende på varifrån man kommer måste även bussresenärer som ska till hållplatsläge E gå en liten omväg via hållplatsläget D.

Orsaken till det stängda övergångsstället är att busskörfältet närmast Centralen ska breddas, så att bussarna kommer fram bättre. Arbetet väntas pågå i cirka två veckor, det vill säga ungefär fram till den 11 december.

För cyklister gäller att cykelbanan längs Nils Ericsonsgatan närmast Centralen stängs av en kortare sträcka och flyttas närmare Centralen. Cyklister uppmanas visa hänsyn till gående där cykelbanan tillfälligt korsar gångvägen mellan Centralen och tunneln till Nordstan.

Under de två veckor som arbetet pågår kommer ett av körfälten i höjd med övergångsstället periodvis att stängas av i korta intervaller. Detta sker då endast utanför rusningstrafik och regleras med vakter eller signalljus.

Enkel karta som visar var det tillfälligt inte går att korsa Nils Ericsonsgatan:

Läs också