Direkt till innehåll

Arbete i rondellen på Inlandsgatan

Den 20-31 mars och 3-4 april är det begränsad framkomlighet i rondellen på Inlandsgatan på Hisingen.

Ett arbete ska utföras i rondellen på Inlandsgatan-Gropegårdsgatan vilket påverkar fordonstrafiken till och från bland annat Lundbyleden i två omgångar.

Detta gäller:

Den 20-31 mars klockan 07.00-16.00 stängs ett av två körfält i rondellen. Trafiken tar sig fram men med begränsad framkomlighet så se till att vara ute i god tid, då det kan uppstå köer under rusningstid.

Den 3-4 april klockan 09.00-15.00 stängs en del av rondellen och trafiken släpps fram växelvis med hjälp av flaggvakt (se karta). Busshållplatsen Ramberget får under den här perioden ändrat hållplatsläge.

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte.

Klicka på kartan för större bild.

karta som visar ett rött kryss där rondellen på Inlandsgatan är avstängd. Två svarta pilar visar hur trafiken leds om i rondellen.

Läs också

q