Direkt till innehåll

Arbete påverkar E6-trafik i höjd med Kallebäck

Imorgon fredagen den 15 november utförs ett akut arbete längs E6 vid Kallebäcksmotet, som påverkar trafiken på E6 i bägge riktningar.

Det är en kort sträcka som går längs E6 vid Kallebäcksmotet, i höjd med bron vid Sankt Sigfridsgatan, som berörs.

Klicka för större karta:

karta kalleback_akut_liten_fix.png

Arbetet pågår i etapper mellan klockan 09:00 och 15:00. Under arbetets gång stängs körfält på E6 – ett körfält i södergående riktning och två körfält i norrgående riktning. Fordonstrafiken norrut kommer att ledas förbi arbetsområdet via vägrenen.

Ta det extra försiktigt och respektera arbetarna på plats.

Läs också