Direkt till innehåll

Arbeten i rondellen på Gustaf Dalénsgatan

Den 5-10 december råder begränsad framkomlighet för alla trafikslag i rondellen i korsningen Gustaf Dalénsgatan-Björlandavägen. Räkna med längre restid.

Kretslopp och vatten utför arbeten vid rondellen i korsningen Gustaf Dalénsgatan-Björlandavägen från den 5 december klockan 07.00 till den 10 december klockan 16.00.

Under den här tiden påverkas alla trafikslag i och kring rondellen. Kollektiv- och biltrafiken berörs genom att ett av körfälten i rondellen stängs i riktning mot Björlandavägen och all trafik leds i det andra körfältet. Räkna därför med köer och längre restid, särskilt under de mest hektiska timmarna.

Gång- och cykeltrafiken påverkas genom att gång- och cykelbanan på den södra sidan av rondellen stängs och trafiken leds via den norra sidan.

Läs också