Direkt till innehåll

Arbeten inför Engelbrektslänken är igång

Nu har arbeten inför bygget av en ny spårväg på Engelbrektsgatan startat, vilket innebär begränsad framkomlighet på Burgårdsplatsen vid Scandinavium.

Engelbrektslänken är en ny spårvägsförbindelse på Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan (se karta längre ner) och byggs för att göra spårvagnsnätet i centrala Göteborg mer tåligt. Vid oförutsedda händelser och under renoverings- och ombyggnadsarbeten kommer spårvagnarna att kunna ledas om via Engelbrektslänken, vilket avlastar trafiken vid bland annat Brunnsparken.

Berzeliigatan dubbelriktas

Om allt går enligt plan startar bygget av Engelbrektslänken hösten 2023 och från och med då kommer fordonstrafiken på Engelbrektsgatan i perioder att stängas av och ledas om. För att kunna säkra framkomligheten under byggtid blir Berzeliigatan dubbelriktad runt årsskiftet 2022/2023 – något som är möjligt på grund av att trafikmängderna i området har gått ner de senaste åren.

Trafikförändringar under hösten

Under hösten görs vissa förberedelser inför dubbelriktningen av Berzeliigatan. Redan idag sker arbeten på Burgårdsplatsen vid Scandinavium, vilket innebär begränsad framkomlighet i området till cirka mitten av oktober. Detta kan vara särskilt bra att lägga på minnet för dig som ska besöka Bokmässan i Svenska Mässan den 22-25 september.

Lite längre fram i höst utförs arbeten på Berzeliigatan mellan Skånegatan och Södra Vägen, men då ska inte trafiken påverkas i någon större utsträckning. Tänk dock på att det idag pågår ett annat arbete på delar av Berzeliigatan, som begränsar framkomligheten – något som gäller fram till den 1 oktober.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att det pågår förberedande arbeten vid Burgårdsplatsen vid Scandinavium och var Engelbrektslänken kommer ligga.

 

Som sagt – dubbelriktningen av Berzeliigatan väntas starta runt årsskiftet 2022/2023 och bygget av själva Engelbrektslänken hösten 2023. Den nya spårvägen beräknas stå helt klar vintern 2024.

Göteborgs Stads information om Engelbrektslänken.

Läs också