Direkt till innehåll

Arbeten på Landvettervägen har inletts

Landvettervägen mellan Partille och Härryda kommun ska förbättras och göras säkrare. Arbetet har startat och trafiken kommer att påverkas periodvis.

Startskottet har gått för arbetet med att göra den viktiga förbindelsen Landvettervägen (väg 535) mellan E20 Partille och väg 40 i Härryda kommun säkrare och mer framkomlig. Enligt Trafikverket behövs detta eftersom trafiken på vägen har ökat de senaste åren, vilket innebär att den har nu mer trafik än den var byggd för.

Arbetet består av flera åtgärder och kommer att pågå till 2025.

Klicka på kartan för en större bild:

Karta som pekar ut var Landvettervägen ligger i förhållande till Partille och Landvetter.

 

Vid de platser där arbete utförs gäller sänkt hastighet. Respektera arbetarnas säkerhet och håll aktuell hastighet. Tänk också på att planera för längre restider än normalt.

Från den 26 april fram till den 30 juni kommer sprängningsarbeten att utföras vid två platser längs Landvettervägen: dels öster om rondellen vid Nya Öjersjövägen, dels söder om Gamla Prästvägen i Härryda kommun (där Landvettervägen övergår till att heta Partillevägen). Dessutom kommer sprängningar att ske vid Tingsvägen som kan komma att stoppa trafiken på Landvettervägen och Furulundsvägen kortare stunder.

Sprängningarna utförs dagtid kl 09.30-14.00 och sker då 1-2 gånger om dagen. Av säkerhetsskäl kan vägen i höjd med respektive arbetsområde då komma att stängas av i max 10 minuter.

Följande ska utföras längs Landvettervägen:

  • En ny rondell ska byggas i korsningen Osbäcksvägen-Landvettervägen
  • Två befintliga rondeller – i korsningarna Tingsvägen-Landvettervägen och Nya Öjersjövägen-Landvettervägen – ska byggas om.
  • En ny gång- och cykelbana ska anläggas mellan Nya Öjersjövägen och Gamla Prästvägen (i Härryda kommun).
  • Tunneln under Landvettervägen, mellan Osbäcksvägen och Öjersjövägen, ska bytas ut.
  • En rad åtgärder ska genomföras för att skapa säkra passager för vilda djur.

Läs också