Direkt till innehåll

Arbeten påverkar spårvagnstrafiken i sommar

I sommar utförs flera större spårarbeten som påverkar kollektivtrafiken. Resenärer får räkna med extra byten och längre restider.

Sommartid kör spårvagnstrafiken med färre turer och då brukar man passa på att utföra nödvändigt underhåll av spårvagnsspåren. Även denna sommar görs arbeten som påverkar kollektivtrafiken, bland annat i Majorna där stora delar av spårvagnstrafiken ersätts med buss.

Som resenär får du räkna med extra byten och längre restid. Sök alltid din resa i appen Västtrafik To Go.

Här är listan på de största förändringarna i spårvagnstrafiken:

Åkareplatsen 3-16 juni

Inga spårvagnar kör mellan Centralstationen och Ullevi Norra/Södra i någon riktning. Spårvagnslinjerna får ändrade körvägar eller delas upp i två delar. Linjerna från Gamlestads Torg och Redbergsplatsen kör inte till Drottningtorget/Centralstationen utan stannar vid ersättningshållplatsen Polhemsplatsen. Resenärer mot centrum hänvisas att gå mellan Polhemsplatsen och Centralstationen. Vissa linjer vänder vid Brunnsparken/Centralstationen och resenärer österut får gå till Polhemsplatsen för byte.

Brunnsparken 19 juni-8 juli

På grund av ett spårarbete vid Brunnsparken får spårvagnslinje 6 och busslinje 16 ändrade körvägar då hållplats Nordstan dras in. Buss 60 får ändrade hållplatslägen i Brunnsparken. Medan arbetet pågår är Södra Hamngatan helt stängd för biltrafik på sträckan förbi Brunnsparken. Gång- och cykeltrafiken kan ta sig fram men med begränsad framkomlighet runt arbetsområdet.

Godhemsgatan 19-25 juni

Hållplatsen ska byggas om och resenärer hänvisas därför till en tillfällig hållplats. Det påverkar främst spårvagnslinjerna 3 och 13 som får ändrade körvägar.

Majorna 29 juni-18 juli

Spårvagnstrafiken ställs in i större delen av Majorna. Spårvagnslinje 11 och 9 till och från Saltholmen samt linje 3 får ändrade körvägar via Linnéplatsen, Marklandsgatan. Buss 9E ersätter på sträckan Järntorget – Kungssten via Kaptensgatan och buss 11E kör mellan Järntorget-Kungssten via Ekedal och Mariaplan.

Sahlgrenska 19 juli-6 augusti

Inga spårvagnar kör via Sahlgrenska på grund av ett spårarbete. Spårvagnslinjerna får ändrade körvägar. Buss 6E ersätter på sträckan Wavrinskys Plats – Linnéplatsen och buss 7E kör mellan Wavrinskys Plats – Marklandsgatan.

Svingeln 7-13 augusti

Inga spårvagnar kör till Redbergsplatsen på grund av ett spårarbete vid Svingeln. Buss 3E kör mellan Virginsgatan och Heden och buss 6E kör mellan Gamlestads Torg och Heden. Spårvagnslinje X kör mellan Angered och Kortedala.

Läs också