Direkt till innehåll

Arbetet i Götatunneln förlängs igen

Götatunnelns norra rör skulle ha öppnat den 26 september, men brister i den senaste gjutningen förlänger förstärkningsarbetet ännu en gång.

I slutet av december förra året inleddes förstärkningsarbeten i Götatunneln inför bygget av Västlänken, som kommer att passera ovanpå Götatunneln på två ställen. Det norra tunnelröret har därför varit stängt sedan dess, och trafiken i tunneln har istället gått dubbelriktad i det södra röret.

Fortsatt dubbelriktning

Enligt de senaste planerna skulle arbetena i Götatunneln ha avslutats den 26 september och trafiken då återgått till det normala. Nu har dock Trafikverket upptäckt brister i den senaste gjutningen som till stora delar måste göras om. Därmed förlängs arbetet och trafiken får fortsätta att samsas i det södra röret.

– Det är tråkiga besked vi tvingas ge göteborgarna, men det viktigaste är att vi öppnar en trygg och säker tunnel. Vi har hela tiden följt arbetet och vår entreprenör har tidigare gjort flera gjutningar i förstärkningsarbetet utan anmärkningar, men det är alltså den senaste gjutningen som brister och då måste detta åtgärdas innan tunneln kan öppna, säger Markus Rangmar, delprojektledare för deletapp Kvarnberget, till Trafikverkets projektsida.

Rivning påbörjas

Nu inleds arbetet med att riva bort betongen, vilket beräknas ta cirka tre veckor. Därefter görs en ny besiktning av ytan och då kan man bedöma hur lång tid resten av arbetet kommer att ta. Därför går det i nuläget inte att säga när Götatunneln öppnar helt igen.

Förstärkningsarbetet i Götatunneln har tidigare förlängts vid flera tillfällen. Orsaken har enligt Trafikverket varit att arbetet i sig är komplext och därmed svårbedömt och att de olika juridiska turerna kring arbetet krävt flera omplaneringar.

Förseningen ska inte ha någon påverkan på hela Västlänkens tidsplan.

Trafikverkets info om Götatunnelns förlängning.

Läs också