Direkt till innehåll

Arbetet med bron över E6 fortsätter

En ny järnvägsbro byggs över E6 vid Olskroken, vilket tidvis stänger körfält på E6. Varför måste då trafiken påverkas och varför måste arbetet ske nu? Detta och mycket mer får du svar på här!

I våras revs den gamla järnvägsbron över E6 mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet och strax därpå påbörjades bygget av en ny bro, som ska ansluta Västlänken till spåren i Olskroken. Detta har inneburit att trafiken längs E6 har påverkats på olika sätt i perioder och kommer så att göra även framöver.

Reaktioner från allmänheten

Vi har tidigare kommunicerat om arbetet, vilket har skapat en del reaktioner från er trafikanter i sociala kanaler. Flera av er undrar bland annat varför arbetet måste ske samtidigt som renoveringen av Tingstadstunneln? Detta och mycket mer reder vi ut med hjälp av Trafikverket.

När det gäller just ovanstående fråga så hälsar Trafikverket följande:

”Vi tycker att det är bättre att göra båda projekten samtidigt – då de har samma påverkan – än att utföra dem efter varandra”.

Då kanske du undrar varför trafiken emellanåt måste påverkas av bygget? Enligt Trafikverket beror det på att vissa arbetsmoment kräver en större arbetsyta för att kunna utföras på ett säkert sätt. Dessa arbeten utförs dock mestadels på helger då det inte är lika mycket trafik.

Arbetet har koordinerats

Nästa gång trafiken påverkas av bygget är helgen den 2-4 december – då ska man lyfta upp balksystem för installation av gjutform till den nya bron. En vanlig fråga från er därute är om det sker någon koordinering inför trafikpåverkande händelser och det gör det.

Enligt Trafikverket har följande skett i det här specifika fallet:

”Vi har koordinerat helgen så att det inte pågår några större evenemang i staden denna helg”.

Trafikverket bedömer att trafiken på E6 mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet kommer att påverkas kraftigt under den aktuella helgen, då endast ett körfält hålls öppet norrut och två körfält söderut.

– Det stämmer. Vi har gjort en analys utifrån liknande händelser och den visar att restiden kan förlängas med cirka 15-20 minuter under dagtid. Värst väntas det bli mellan klockan 13.00 och 16.00, säger Johan Hallberg, trafikkoordinator på Trafikverket.

Störst påverkan norrut

Störst påverkan blir det för dig som kommer från E6 söderifrån och från väg 40. Därför är det bra om du kan välja Söder-/Västerleden istället – i synnerhet om du reser på dagtid. Mer detaljerad information om denna helg kommer inom kort.

Ytterligare helgarbeten är inplanerade till vintern/våren 2023, men då ska minst två körfält vara öppna i varje riktning. Bron beräknas vara klar sommaren 2023.

Trafikverkets information om järnvägsbron över E6.

Läs också