Direkt till innehåll

Arbetet med Nordreälvbron är färdigt

Nu är de två nya busskörfälten över Nordreälvbron öppna för trafik och i samband med det är renoverings- och underhållsarbetet av bron färdigt.

Renoveringsarbetet av Nordreälvbron i Kungälv och byggnation av två nya busskörfält över bron startade hösten 2019 för att vara klart till sommaren 2022.

Trafiken har med smalare körfält och periodvis sänkt hastighet kunnat ta sig fram över bron under hela arbetsperioden. Under våren 2022 har bron fått ny asfalt och två körfält har varit öppna i varje riktning. Sedan den 8 juni är även busskörfälten över bron öppna för kollektivtrafik.

Med två nya busskörfält över Nordreälvbron är framkomligheten bättre för både trafikanter och resenärer, då kollektivtrafiken nu separeras från övrig trafik. För kollektivtrafiken söder om bron innebär det även att det i dagsläget finns busskörfält färdigställda ner till Tingstadstunneln. Förhoppningen är att detta ska få fler pendlare att välja bussen mellan Kungälv och Göteborg.

Tystare trafik

Den 50 år gamla bron har även genomgått en del underhållsåtgärder. En stor förändring är att klaffarna under bron har tagits bort och bron är därmed inte längre öppningsbar. Detta gör att bron får ökad bärighet och att tunga transporter nu kan färdas över bron utan att trafiken behöver stängas av.

I samband med att brons klaffar togs bort lades också en ny fog som gör att bron blir mycket tystare. Det innebär en behagligare resa över bron och tystare trafik för omgivningen.

Kicka på kartan för större bild.

Kartan visar anslutande vägar till Nordreälvbron i Kungälv.

För dig som cyklar

Som cyklist går det inte längre att ta sig över Nordreälvbron utan i stället hänvisas cyklister via Bohusbron och gång- och cykelvägen som ansluter till Ellesbovägen. Ett cykelstråk som tar dig säkert hela vägen från Kungälv till Göteborg.

På Trafikverkets hemsida kan du läsa mer om renovringen av Nordreälvbron, länk hittar du nedan.

Trafikverket – Tack alla tålmodiga trafikanter! Nu öppnar busskörfälten på nyrenoverade Nordreälvbron.

 

Läs också