Direkt till innehåll

Asfaltering på Inlandsgatan påverkar trafiken

Den 2-18 november pågår asfalteringsarbeten längs Inlandsgatan på Hisingen, som påverkar alla trafikslag. Välj gärna andra vägar om möjligt.

Asfalteringsarbeten kommer att utföras längs Inlandsgatan på Hisingen mellan den 2 och 18 november klockan 18.00 och 06.00 samt dagtid under perioden 7-11 november klockan 07.00-18.00.

Under arbetets gång kommer det att vara begränsad framkomlighet och trafiken regleras med hjälp av flaggvakter. Ta därför gärna andra vägar om möjligt. Gång- och cykeltrafiken leds om till motsatt sida av vägen.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar var Inlandsgatan ligger.

Läs också