Direkt till innehåll

Åter trafikstopp på E6 vid Kallebäck

Från den 12 oktober stoppas återigen trafiken på E6 i höjd med Kallebäck vardagar mellan klockan 11.20 och 11.40. Räkna med köer och längre restid!

Byggnationen av den södra tunnelmynningen för Västlänken pågår för fullt vid Kallebäcksmotet väster om E6. I mitten av augusti inleddes sprängningar vid Kallebäcksmotet vardagar strax innan lunch, vilket stoppade trafiken på E6 i båda riktningar. Dessa fick senare avbrytas för arbeten med att förstärka stödkonstruktionen för schaktet.

Sprängningarna återupptas

Tisdagen den 12 oktober återupptas dock sprängningarna vid Kallebäcksmotet och därmed också trafikstoppen på E6. Sprängningarna sker – precis som tidigare – vardagar mellan klockan 11.20 och 11.40 i höjd med Kallebäcksmotet och trafiken på E6 stoppas i båda riktningar. Varje stopp väntas pågå i max tio minuter.

Karta som visar var sprängningarna vid Kallebäcksmotet kommer att ske och var trafiken stoppas:

Kartan visar att trafiken på E6 stoppas i höjd med Kallebäcksmotet vardagar vid lunchtid på grund av sprängningar.

Stoppen riskerar att leda till långa köer på E6 – eventuellt så långt som upp till Tingstadstunneln i norr och ned till Lackarebäcksmotet i söder. Köerna kan i värsta fall bestå i 15-20 minuter efter det att trafiken har släppts på. Håll koll på det aktuella trafikläget i Trafiken.nu-appen.

Bättre än väntat

De sprängningar som genomfördes i augusti medförde kortare trafikstopp än befarat. I flera fall varade de endast i cirka fem minuter. Även köerna vid trafikstoppen var kortare än beräknat.

Du som vill minimera risken att hamna i bilköer gör trots detta klokt i att undvika att köra på E6 förbi Kallebäcksmotet vardagar mellan cirka klockan 11.15 och 11.45.

Karta som visar de förväntade köerna på E6 vid varje sprängstopp:

Kartan visar var trafiken på E6 stoppas på grund av sprängningar samt omfattningen på de förväntade köerna.

Väg 40 mot Borås påverkas

Även trafiken på väg 40 i riktning mot Borås påverkas, då de två påfarterna i Kallebäcksmotet från E6 till väg 40 i riktning mot Borås stängs vid sprängningarna. Detta berör också bussarna som går från Göteborg till Borås, Mölnlycke eller Landvetter samt flygbussarna mot Landvetter flygplats.

Det kommer dock fortfarande att vara möjligt att nå väg 40 mot Borås via Sankt Sigfridsgatan. Samma sak gäller från E6 norrut mot väg 40 i den första avfarten mot Kallebäck.

Väg 40 från Borås i riktning mot Göteborg och vidare norrut berörs inte av stoppen, så där kan du alltså köra som vanligt.

Tågpassagerare drabbas inte

Ingen tågtrafik förbi platsen är tillåten i samband med sprängstoppen. Tidtabellerna för tågen har dock redan anpassats, vilket innebär att stoppen inte ska drabba några tågpassagerare.

För gående och cyklister gäller vissa begränsningar i närheten av Lyckholms fabriker i samband med sprängningarna.

Måste spränga dagtid

Orsaken till att sprängningarna sker dagtid och inte nattetid – då trafiken förvisso är mycket lugnare – beror framförallt på att såväl väg som järnväg måste inspekteras efter varje sprängning, vilket måste ske i dagsljus. Ett annat skäl är att sprängningar nattetid helt enkelt inte är tillåtet i detta område, eftersom det skulle innebära för stor störning för de boende i närheten.

Vidare kan nämnas att intervallet mellan klockan 11.20 och 11.40 har valts för att det då är tågfritt på den intilliggande järnvägen plus att det då är så ljust ute som möjligt.

Pågår till april 2022

Sprängningarna vid Kallebäck, och då också trafikstoppen på E6, kommer att pausas fler gånger framöver. Orsaken är densamma som tidigare – arbeten med att förstärka stödkonstruktionen för schaktet.

Sprängningsarbetena vid Kallebäcksmotet väntas pågå fram till april 2022.

Trafikverkets info om deletapp Korsvägen.

Läs också