Direkt till innehåll

Åtta miljoner till cykelbanor i Hjällbo och Angered

Göteborgs Stad får åtta miljoner i statlig medfinansiering för tre nya gång- och cykelbanor i Hjällbo och Angered.

Tidigare i år fick Göteborgs Stad 32 miljoner i statlig medfinansiering genom stadsmiljöavtal för att förstärka cykelnätet i staden. Stadsmiljöavtalen innebär en möjlighet för kommuner och regioner att få ekonomiskt stöd av cykelåtgärder som söks via Trafikverket.

Nu har Göteborg beviljats ytterligare 8 miljoner kronor i stöd av Trafikverket – den här gången till tre saknade cykellänkar i Hjällbo och Angered i nordöstra Göteborg. Det handlar om gång- och cykelbanor på Agnesbergsvägen (Sandspåret-Göta älv), Rävebergsvägen (Hästhagen-Norrleden) och Rävebergsvägen (Rannebergsvägen-Kummingatan).

Enligt planerna ska de tre nya gång- och cykelbanorna i Hjällbo och Angered byggas i år och nästa år (2021-2022) och kostnaden blir cirka 16 miljoner kronor. Hälften får Göteborgs Stad själv stå för medan staten alltså står för den andra halvan.

Läs också