Direkt till innehåll

Avfart åter öppen vid Kallebäcksmotet

Avfarten till Skår i Kallebäcksmotet som varit stängd sedan i höstas har nu åter öppnats.

Den aktuella avfarten avser det vänstra svängkörfältet i södergående riktning på väg 40 i Kallebäcksmotet.

I och med att denna avfart nu har öppnats kan du som kör söderut på E6 i höjd med Liseberg och tar av på väg 40 återigen svänga vänster in till Skår.

Avfarten har varit stängd sedan november förra året, vilket har inneburit att trafikanter mot Skår istället fått välja alternativa omvägar.

Ombyggnationen av Kallebäcksmotet har pågått sedan i höstas och syftar till att skapa en ny direktförbindelse mellan E6/E20 norrut och väg 40 mot Borås-hållet. Ombyggnationen väntas pågå fram till oktober i år.

Mer information om ombyggnationen hittar du genom att klicka här.

Karta som visar hur Kallebäcksmotet byggs om samt avfarten mot Skår som nu har öppnat igen:

Läs också