Direkt till innehåll

Avfart från Götatunneln mot Centralen öppnar

Den 28 augusti klockan 05:00 öppnar avfarten österut från Götatunneln mot Centralenområdet.

Sedan i början av augusti har avfarten från Götatunneln mot Södra Sjöfarten varit stängd på grund av Västlänkens arbeten i rondellen norr om Centralstationen. Trafiken har då hänvisats till Falutorget och Gullbergsvassgatan.

Bussarna får eget körfält
Nu har arbetet kommit in i ett skede som gör det möjligt att öppna avfarten igen, vilket sker onsdagen den 28 augusti klockan 05:00. Därmed kan trafiken återigen ta sig från Götatunneln till Centralenområdet via Lilla Bommen-motet.

I samband med öppnandet får bussarna ett eget körfält från Södra Sjöfarten till Nils Ericsonsterminalen, vilket gör att de slipper köra i rondellen.

Fortsatt påverkan i området
Tänk dock på att det kommer råda begränsad framkomlighet vid rondellen norr om Centralstationen fram till andra veckan i september. Då beräknas just dessa arbeten kring rondellen vara klara.

Tidigare artikel: Avfart från Götatunneln mot Centralen tillfälligt stängd

Läs också