Direkt till innehåll

Avfart i Olskroksmotet stängs nattetid

Från den 21 mars till senast den 31 mars stängs avfarten från E6 syd till Olskroken i Olskroksmotet under vardagar kvälls- och nattetid. Trafiken leds om.

Det har tidigare pågått arbeten på avfarten från E6 syd till Olskroken i Olskroksmotet och då stängdes trafiken av kvälls- och nattetid. Nu återupptas arbetet och återigen stängs avfarten för trafik.

Avstängningen gäller under vardagar från den 21 mars till senast den 31 mars mellan klockan 21.00 och 05.00. Under den här tiden leds trafiken om via E20 och Martin Anderssons gata.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att avfarten från E6 syd till Olskroken i Olskroksmotet stängs tillfälligt nattetid. Den stängda påfarten från Olskroksmotet till E6 norrut är också utmarkerad.

 

Sedan tidigare pågår arbeten med att bredda E6 norrut från två till tre körfält i höjd med Olskroksmotet, vilket innebär smalare körfält, sänkt hastighet och att ett körfält stängs på vardagar nattetid. Dessutom är påfarten från Olskroksmotet till E6 norrut stängd och trafiken leds om via Ullevimotet.

Arbetena är förberedelser inför renoveringen av Tingstadstunneln, som inleds den 22 april.

Trafikverkets information om renoveringen av Tingstadstunneln.

Läs också